Over Raedelijn

Samen werken aan een
gezonde regio

Samen werken aan de gezondste regio van Nederland. Dat is waar wij voor gaan. Met als doel optimale zorg en gezondheid voor de inwoners. Dit brengen we tot stand door effectieve samenwerkingen te realiseren tussen professionals en organisaties gericht op een gezondere wijk, gemeente of regio.

Hoe wij werken

Raedelijn kent de regio en de belangen die hier spelen. Een opdracht begint dan ook met een inventarisatie en de vraag achter de vraag. Tijdens een intake nemen we graag de tijd om te horen wat u verwacht en welke resultaten u wilt bereiken. Op basis daarvan maken we een offerte met een plan van aanpak en een tijdspad. Raedelijn wordt deels gefinancierd op basis van een Nza-beleidsregel. Hiermee is het voor eerstelijnsorganisaties mogelijk dat wij opdrachten uitvoeren op basis van deze financiering.

 

Onze adviseurs hebben verschillende expertises om complexe projecten tot een goed en gedragen eindresultaat te brengen. Wij vinden het belangrijk om ook tussendoor de vinger aan de pols te houden door tussentijdse evaluaties te doen. Zo werken we samen voor het beste resultaat. 


ROS Partner

Raedelijn is een ROS en maakt onderdeel uit van het ROS-netwerk. Een landelijk dekkend netwerk van 15 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). Elke ROS heeft zijn eigen regio.


De maatschappelijke opdracht van alle ROS’en is om in de eigen regio de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren samen met professionals en waar mogelijk ook met de inwoners. Om die zorg voor de inwoner(s) te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

Werken bij Raedelijn

Samen werken aan de gezondste regio van Nederland. Dat is wat we doen. Wil jij met ons meewerken? We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde adviseurs. Kijk bij beschikbare vacatures of laat van je horen via info@raedelijn.nl.


Raad van Toezicht

Raedelijn werkt met een Raad van Toezicht. De leden zijn:  

  • Voorzitter: Marieke Jellema, eigenaar Jellema Consultancy, Adviesbureau voor organisatieontwikkeling 
  • Lid: Karin Groeneveld, huisarts huisartsenpraktijk Arentsen & Groeneveld in Lemmer
  • Lid: Heine van Wieren, is van huis uit econoom en partner van adviesbureau Tagliente.
  • Lid: Joos Vaessens, is bestuurder bij JP van den Bent Stichting.

 

Het bestuursmodel is gebaseerd op besturing op afstand. Dat betekent dat Raedelijn binnen de gegeven kaders zelfstandig opereert.


Visie

Samen werken aan de gezondste regio van Nederland. Dat is waar wij voor

gaan. Ons doel: optimale zorg en gezondheid voor de inwoners. Gezondheid

gaat voor ons over vitale inwoners, die betekenisvol in het leven staan en

meedoen in de maatschappij.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit het beste kan door samenwerking in en om de

eerste lijn. Want samen werken en leren is de sleutel tot persoonsgerichte en

passende zorg. Ons resultaat: effectieve samenwerkingsverbanden van

organisaties, professionals en inwoners gericht op een gezondere wijk,

gemeente en regio.

 

Samen met partners ontwikkelen wij vernieuwende werkwijzen en realiseren

we een concrete aanpak. Interventies onderbouwen we met data over zorg en

gezondheid van nu én in de toekomst. We adviseren, agenderen, begeleiden

en doen mee.

Jaarverslag 2022

Bekijk ons meest actuele jaarverslag waarin we vertellen over ons werk in 2022. 


Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden


“In mijn werk als personal trainer ben ik altijd bezig om een aanpak op maat te maken voor mijn klanten. Toen ik zelf last kreeg van artrose, verbaasde het mij dat dit in de zorg veel minder gebeurt en zag ik hier een kans.

Mijn huidige arts begrijpt wat ik nodig heb en dankzij haar ben ik betrokken geraakt bij een project van Raedelijn voor betere artrosezorg. Zo kwam ik in gesprek met andere artrose patiënten, huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden. Dit helpt mij om beter te leren leven met artrose.

Dankzij dit project zien professionals dat ze samen met de patiënt kunnen onderzoeken welke zorg passend is. Dat vind ik grandioos!”
Aan de slag in de regio?
Neem gerust contact met ons op.
Contact