Privacyreglement

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan op 25 mei 2018, heeft Raedelijn een Privacyreglement opgesteld. Dit reglement is voor iedereen inzichtelijk. Op dit moment is de versie van 22 november 2023 van het Privacyreglement van Raedelijn van kracht.