Privacyreglement

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan op 26 april 2022, heeft Raedelijn een Privacyreglement opgesteld. Dit reglement is voor iedereen inzichtelijk.