Privacyreglement

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan op 25 mei 2018, heeft Raedelijn een Privacyreglement opgesteld. Dit reglement is voor iedereen inzichtelijk.