Denise Seelen

strategisch adviseur

Werk

Denise werkt sinds 2014 als senior adviseur bij Raedelijn. Het tot stand brengen van veranderingen en samenwerking in en tussen organisaties in de zorgsector loopt als een rode draad door haar carrière. Zo werkte ze onder andere als beleidsadviseur voor de raad van bestuur van een topklinisch ziekenhuis en als organisatieadviseur bij een netwerkorganisatie van woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties. In deze laatste functie stond nadrukkelijk het perspectief van de burger c.q. hulpvrager centraal. Dat perspectief is wat de verschillende hulpverleners bindt: samen zorgen voor de ondersteuning en zorg rondom een cliënt/patiënt.

 

Haar ervaring is dat openheid en het creëren van betrokkenheid bij de professionals, cruciaal zijn in veranderings- en samenwerkingstrajecten. Denise’s aanpak is pragmatisch en resultaatgericht, met oog voor de verschillende belangen. “Mijn focus ligt op samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Daar is op vele terreinen nog winst te behalen, zowel in kwalitatieve als in financiële zin. Niet door steeds meer op het bordje van de eerste lijn te leggen, maar door slimme vormen van samenwerking te organiseren.

 

Denise is regiocoördinator van de regio's Eemland en Noordwest Veluwe. 

Foto
Denise Seelen
strategisch adviseur
Ik werk graag mee aan veranderingen, gebaseerd op een toekomstvisie en vanuit meerwaarde voor de patiënt.

Drijfveren

“De eerste lijn is volop in beweging, deels ingegeven door externe factoren. Mijn drijfveer is om verandering en samenwerking vorm te geven vanuit een visie en een intrinsieke motivatie van de betrokkenen. Meerwaarde voor de patiënt vind ik daarbij een essentieel gegeven. Ik lever graag een bijdrage aan een toekomstbestendige eerstelijnszorg waarin professionals prettig samenwerken en de zorgverlening wordt gewaardeerd.”