Madieke Michels

adviseur

Werk

Madieke is na haar studie Gezondheid en Maatschappij aan de slag gegaan bij een organisatie die leefstijlprogramma’s ontwikkelt voor mensen met een chronische aandoening. Ze heeft daar het kwaliteitsbeleid een impuls gegeven door het schrijven van verschillende handboeken, protocollen en procedures. 

 

Bij Raedelijn zal Madieke de impact van projecten zichtbaar maken. Laten zien wat wel werkt en wat beter kan. Want kwantitatieve en kwalitatieve data helpt om draagvlak te creëren en de samenwerking tussen partijen te verbeteren. Daarnaast is Madieke erg geïnteresseerd in projecten rondom preventie en het creëren van kansengelijkheid.

Foto
Madieke Michels
adviseur
Ik wil graag een bijdrage leveren aan het kwalitatief, hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar houden van de zorg.

Drijfveren

"De kwaliteit van zorg in Nederland is hoog, maar deze kwaliteit staat onder druk en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het kwalitatief, hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar houden van de zorg. Ik vind het daarbij belangrijk om in te zetten op preventie en te voorkomen dat mensen ziek worden. Ik zie het als een mooie uitdaging om (zorg)organisaties te begeleiden de zorg beter te organiseren en samen te werken aan de gezondste regio van Nederland."