Marten Brittijn

senior adviseur

Werk

Met zijn ervaring bij een zorgverzekeraar, een ziekenhuis en een brancheorganisatie kent Marten de dynamiek en veelheid aan belangen in de gezondheidszorg als geen ander. Gekoppeld aan zijn ervaring bij een grote gemeente maakt dit hem sterk in het organiseren van duurzame verbindingen tussen de medische wereld en het sociale domein.
 

Marten: “In deze tijd van stelselwijzigingen en transformaties ontstaan veel verschillende beelden en verwachtingen over allerlei innovatieve concepten, al dan niet overgewaaid uit andere landen:  Populatiemanagement, shared savings, bundled payments, integrated care, Triple Aim, Value Based Health Care, Health-impact-bonds et cetera.  Ik vind het belangrijk om duidelijke keuzes te maken en te focussen op een model dat in de praktijk bruikbaar is. Gezien de complexiteit van de maatschappelijke opgaven en de veelheid aan partijen kan een programmatische aanpak een goede vorm zijn om publieke en private doelen in samenhang te realiseren.

 

Marten is regiocoördinator van de regio Noordwest Utrecht.

Foto
Marten Brittijn
senior adviseur
lokaal waar het moet, regionaal waar het kan

Drijfveren

De hervorming van de langdurige zorg en de transformatie in het sociaal domein vragen om flexibele organisatievormen. Zoals regionale netwerken van zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties et cetera. Dit met duidelijke inbreng van inwoners of gebruikers. 

 

Marten: “Vanuit mijn bestuurskundige achtergrond ben ik gedreven om dergelijke publiek-private netwerken logisch en efficiënt te organiseren, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Vooral het vinden van gemeenschappelijke belangen en oplossingen is voor mij een belangrijke motivatie. Een pragmatische benadering en voldoende relativeringsvermogen vind ik daarbij essentieel.”