Lara Wouda

senior adviseur

Werk

Na de studie Gezondheidswetenschappen heeft Lara bij verschillende type organisaties in de zorgsector gewerkt: van overheid en financierder, tot zorgorganisaties en een regionaal samenwerkingsverband. Door deze verscheidenheid aan invalshoeken heeft ze een brede blik op het zorglandschap ontwikkeld. Zo heeft Lara trajecten begeleid rond kwaliteit en veiligheid, spreiding en concentratie van zorg en integrale samenwerking binnen en tussen organisaties. In de regio Amsterdam heeft ze onder andere adviezen uitgebracht rond de doorstroming van kwetsbare ouderen naar (tijdelijke) vervolgzorg en de toeleiding vanuit het sociaal domein naar zorg en welzijn.

Foto
Lara Wouda
senior adviseur
Ik geloof dat samenwerking dé mogelijkheid is om het verschil te maken

Drijfveren

 “Ik geloof erin dat samenwerking dé mogelijkheid is om het verschil te maken en te innoveren rond de veelal complexe vraagstukken in de zorg. We zijn de tijd voorbij dat de zorg vanuit één domein georganiseerd kan worden, want bijna alle vraagstukken hebben een integrale aanpak nodig. Daarbij vind ik het de uitdaging om een vereenvoudigde schets te maken van een vraagstuk, dit in een breder perspectief te plaatsen en het vervolgens een stap verder te brengen. Door de handen ineen te slaan komen we steeds dichterbij toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare zorg. Hiervoor is het van belang om over de grenzen van de eigen organisatie en domeinen heen te kijken en vernieuwing in te zetten vanuit een gezamenlijke ambitie. Voorwaarden hiervoor zijn betrokkenheid en vertrouwen.”