Edith de la Fuente

senior adviseur

Werk

Edith is opgeleid als bedrijfskundige en weet binnen haar werk altijd rekening te houden met verschillende perspectieven. Haar brede kennis en ervaring binnen de gezondheidszorg in zowel het publieke- als het zorgdomein dragen hieraan bij.          

Voor Edith is het niets nieuws dat de huidige gezondheidszorg een andere manier van werken en denken vraagt. Haar sterke gevoel voor relaties komt goed van pas bij vele samenwerkingstrajecten. Edith krijgt er energie van als het duidelijk wordt wat een investering in een samenwerking concreet oplevert voor inwoners, hun sociale netwerk en zeker ook voor professionals. 

 

Edith is regiocoördinator van de regio Lekstroom.

Foto
Edith de la Fuente
senior adviseur
Het inspireert mij om uit te gaan van wat mensen nog wèl kunnen. Het glas is minimaal halfvol. Als het lukt anderen daarin mee te krijgen, geeft mij dat positieve energie.

Drijfveren

“Voor mij is de positieve psychologie een inspiratiebron waarbij de focus ligt op wat mensen wèl kunnen.  Zo ook in mijn werk bij Raedelijn staat de mens centraal met nadruk op welzijn en kwaliteit van leven. Voor wie het echt nodig heeft, moet altijd passende zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Het geeft mij energie om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Iets doen of betekenen voor een ander is mijn voornaamste drijfveer bij alles wat ik onderneem. Juist daarom ben ik naast mijn werk op allerlei manieren actief in de (lokale) samenleving.”