Edith de la Fuente

senior adviseur

Werk

Na haar studie Bedrijfskunde werkte Edith eerst een groot aantal jaren in de farmaceutische sector. In diverse rollen begeleidde en ondersteunde zij apotheken bij verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Namens een zorgverzekeraar was zij enkele jaren verantwoordelijk voor de zorginkoop farmacie en huisartsenzorg. Vervolgens is zij zich verder gaan specialiseren in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van partijen in of gelieerd aan de eerstelijnszorg. Zo speelde Edith in de regio Rotterdam een grote rol bij de ontwikkeling en implementatie van diverse transmurale zorgprogramma’s.

 

“De afgelopen jaren lag mijn focus onder meer op de ontwikkeling en professionalisering van de dementiezorg in Rotterdam. In 2014 heb ik in de rol van projectleider van de Proeftuin Langdurige Zorg de kans gehad een bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de grote veranderingen als gevolg van de nieuwe Wmo. Het leggen van verbindingen tussen de diverse domeinen – wonen, zorg en welzijn – zie ik daarbij als een cruciale randvoorwaarde. Het gaat daarbij tegelijkertijd om concrete samenwerking op beleidsmatig niveau én in de uitvoering, lokaal in de wijk(netwerken).”

Foto
Edith de la Fuente
senior adviseur
Het inspireert mij om bij samenwerking tussen zorg en welzijn uit te gaan van wat mensen nog wèl kunnen.

DRIJFVEREN

“De kennis en ervaring vanuit diverse perspectieven komen goed van pas als senior adviseur bij Raedelijn. Om mensen te inspireren en in beweging te krijgen, communiceren we van binnen naar buiten. Ik zoek daarbij altijd naar de gemeenschappelijke belangen van partijen, met de vraag van de cliënt als uitgangspunt. Het inspireert mij om uit te gaan van wat mensen nog wel kunnen. Niet de ziekte staat centraal, maar welbevinden, functioneren en participatie. Voor wie echt niet zelfredzaam kan zijn, moet altijd zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Dit alles is een complex veranderingsproces de komende jaren. Het geeft mij energie om hier een actieve bijdrage aan te leveren.”

Meer weten over het werk van Edith