Michel de Ridder

senior adviseur

Werk

Michel heeft de afgelopen twintig jaar veel ervaring opgebouwd in de wereld van de eerstelijnszorg. De huisartsenzorg, ketenzorg, programmatisch gebiedsgericht werken, bedrijfsvoering en integrale eerstelijnszorg kennen geen geheimen meer voor hem. Door verschillende advies- en managementfuncties bij zowel Zilveren Kruis als onder andere LHV, Huisartsopleiding Nederland en een regionale Huisartsenorganisatie, kent Michel verschillende perspectieven op de eerstelijnszorg. Wat hem waardevolle inzichten geeft.

 

 

Bij Raedelijn wil Michel graag de samenwerking tussen en de organisatiegraad binnen en rondom de eerste lijn versterken. Met als startpunt de huisartsenzorg en de netwerkverbindingen rondom de huisartsenzorg met de tweede lijn en het sociaal domein. Ook heeft hij de komende jaren de ambitie om de infrastructuren om en de samenwerkingen startend vanuit de huisartsvoorziening verder te ontwikkelen en duurzaam uit te bouwen. Daarbij redeneert hij vanuit de logica en behoefte van de inwoners en patiënten. En heeft hij een scherp oog vanuit het zorgverlenersperspectief voor de werkbaarheid van de uitvoerbaarheid hiervan.

 

Michel is regiocoördinator van de regio Gooi en Vechtstreek.

Foto
Michel de Ridder
senior adviseur
“Samenkomen is een begin, samen blijven is vooruitgang, samen werken is een succes.”
Henry Ford

Drijfveren

"Ik vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan zo goed en logisch mogelijk zorgproces vanuit de patiënt of cliënt. Ik visualiseer hoe ik als patient, dus vraaggericht, door een zorgverlener of een combinatie hiervan (afgestemde zorg) geholpen zou willen worden. En ook hoe ik als zorgverlener zou willen werken en wat ik nodig heb als professional om optimaal de zorg te kunnen leveren.

 

Vanuit deze visualisaties kijk ik naar samenwerkingen, netwerken en organisaties, waarbij ik erop gericht ben de mensen hierbinnen te betrekken in het wat en het waarom. Kortom, mens-en procesgedreven vanuit een maatschappelijk urgentie op kwaliteit, kostenbewustzijn, klantgerichtheid en medewerkersplezier."