Kirsten Roman

junior adviseur

Werk

Kirsten heeft ‘Gezondheid en Maatschappij’ gestudeerd, waarin ze heeft geleerd om met een brede blik naar gezondheid te kijken. Tijdens haar studie liep Kirsten stage bij Raedelijn. Dat beviel beide partijen zo goed, dat ze direct na haar afstuderen bij Raedelijn in dienst is gekomen als junior adviseur. Kirsten houdt zich bij Raedelijn onder andere bezig met thema’s en projecten die bijdragen aan gelijke toegang tot gezondheid, zoals het aanpakken van gezondheidsverschillen in wijken en de toegankelijkheid van digitale zorg.

 

Kirsten wil graag een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen de kans heeft zich sociaal, mentaal en fysiek goed te voelen. Hiervoor werkt ze het liefst aan domein overstijgende samenwerkingen die hieraan werken. Kirsten vindt vertrouwen het belangrijkste onderdeel van succesvolle samenwerking. Ze is gestructureerd en efficiënt, kan goed lijnen maken en verbindingen leggen, en ziet snel wat er moet gebeuren om tot het resultaat te komen.  

Foto
Kirsten Roman
junior adviseur
Gezondheid is geen doel op zich, maar een middel om datgene te doen wat je leven betekenis geeft – Machteld Huber

Drijfveren

“Een goede gezondheid is een middel om te kunnen genieten van wat belangrijk is in het leven. Maar de kans op gezondheid is door verschillende leefsituaties en omstandigheden niet voor iedereen gelijk. Het is daarom mijn ambitie om bij te dragen aan een samenleving waarin ieder individu maximale gezondheid kan behalen.

 

 

Gezondheidsbevordering vraagt om samenwerking tussen partners, domeinen en sectoren. Ik help graag mee om die verbinding te maken en te verstevigen. En het motiveert mij als we hiermee merkbare resultaten behalen en zo een bijdrage leveren aan de levens van anderen.”