Babs Matthieu

senior adviseur

Werk

Babs heeft als afgestudeerd gezondheidswetenschapper oog voor de gezondheid van de maatschappij als geheel. Vanuit een betrokken en verbindende rol draagt zij bij aan het anders organiseren van de zorg en welzijn, aangezien de huidige gezondheidszorg vraagt om een andere manier van denken en doen.

 

Het blijven organiseren van positieve ontwikkelingen om daarmee de beweging erin te houden is volgens Babs heel belangrijk. Daarbij heeft ze oog voor de dynamiek van de betrokkenen inclusief de inwoner, aangezien dat degene is waar het allemaal om draait. Uiteindelijk moeten we het samen doen en vraagt het van iedereen flexibiliteit en meebewegen met de ontwikkelingen in de omgeving om zo de uitdagingen nu en in de toekomst in deze sector te kunnen tackelen. 

 

Babs is regiocoördinator van de regio Zuidoost Utrecht.

Foto
Babs Matthieu
senior adviseur
"Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte."

Drijfveren

“Een gezonde samenleving is gelukkiger en productiever. Daarom is investeren in de gezondheid van mensen dus investeren in de samenleving. Deze ambitie vraagt om samenwerking tussen zowel zorg als welzijnspartners. De energie en enthousiasme die ontstaat wanneer organisaties elkaar vinden en de handen ineen slaan om samen die stap vooruit te zetten vind ik het leukste aan mijn werk. Met motivatie en een resultaatgerichte blik draag ik graag mijn steentje bij aan de ambitie van Raedelijn: de gezondste regio in 2030!”