Babs Matthieu

adviseur

Werk

Als afgestudeerd gezondheidswetenschapper heeft Babs zowel praktische als academische ervaring opgedaan. Ze heeft inmiddels in verschillende branches gewerkt: zowel ziekenhuis, organisaties met een gemeenschappelijke regeling als een non-profitorganisatie. Voordat Babs bij Raedelijn in dienst kwam als adviseur, werkte ze als businesscontroller. Nu keert ze terug naar de inhoud, daar waar haar hart ligt. Babs vindt het leuk om beleid en praktijk met elkaar te verbinden. Ze ziet het als een uitdaging om met verschillende partijen in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Binnen Raedelijn een inhoudelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg, daar gaat ze voor!

 

Foto
Babs Matthieu
adviseur
"Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte."

Drijfveren

“Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Het gaat er ook om dat men zich gezond voelt en eigen regie ervaart om invloed op de situatie uit te kunnen oefenen. Hierdoor werk ik graag samen met professionals én inwoners. Het is mijn ambitie om samenwerking te creëren waar draagvlak voor is en zo mogelijk een ieder zich in kan vinden. De zorgsector is een enorm dynamisch veld en ik zie het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierin mee te bewegen. Op die manier gaan we de uitdaging aan: betere zorg voor meer mensen tegen een lagere prijs per persoon.”