Marian Kesler

strategisch adviseur

Werk

De achtergrond van Marian ligt in de ambulante GGZ. Als leidinggevende in de Jeugd-GGZ en in de Volwassenenzorg hield zij zich veel bezig met zorginnovatie. De ontwikkeling van preventieprogramma’s, de implementatie van stepped-care werken, de aansluiting van eerste- en tweedelijns-GGZ en de ondersteuning van huisartsen waren belangrijke aandachtsgebieden.

 

Marian: "Nu de transities in het sociaal domein een feit zijn, is het vormgeven van de transformatie, in denken en handelen, aan de orde. Dan gaat het over effectieve samenwerkingsvormen over de domeinen heen. Tussen sociaal domein en eerstelijnsgezondheidszorg en tussen eerste lijn en specialistische zorg. De beweging naar gezondheid is voor alle echelons actueel. Investeren in preventie, welzijn en maatschappelijke ondersteuning helpt mogelijk om zwaardere vormen van zorg te beperken.Door het verbinden van expertise en inzet vanuit de verschillende domeinen kan met een integrale benadering gewerkt worden aan eigen regie, zelfredzaamheid en gezondheidsgedrag bij burgers."

Foto
Marian Kesler
strategisch adviseur
Mijn drijfveer is de ervaren gezondheidswinst hand in hand te laten gaan met een duurzame organisatie van zorg.

Drijfveren

"Arrangementen die dichtbij en vanuit de behoefte van de burger worden vormgegeven, met een integrale visie op gezondheid, hebben mijn grote interesse. Mijn drijfveer daarbij is de ervaren gezondheidswinst voor het individu hand in hand te laten gaan met een duurzame manier van organiseren van de zorg."