Opdracht in de regio
Noordwest Veluwe
Meer weten over Betekenisvolle netwerken ›
Hoe verbeteren we samen de gezondheid van inwoners?

Regionaal netwerk GezondVeluwe

Wat is GezondVeluwe?

GezondVeluwe is dé netwerkorganisatie in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde. Hier werken we domeinoverstijgend samen met zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, de zorgverzekeraar én de inwoners. 

  

We werken aan belangrijke thema’s voor de regio: oncologie en chronische aandoeningen, mentale gezondheid, ouderen- en palliatieve zorg en preventie.

Wat wil GezondVeluwe bereiken?

We willen in gezamenlijkheid zorg- en ondersteuningsvragen voorkomen, zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren en zorg vervangen door bijvoorbeeld zelfzorg en eigen regie. Daarom werken we op de thema’s samen in projecten, pilots en proeftuinen. 

 

Alle activiteiten zijn gericht op de quadruple aim: het verbeteren van ervaren kwaliteit van zorg, gezondheidswinst van de inwoners, doelmatigheid en het verhogen van het werkplezier van de professional.

Wat doet Raedelijn in GezondVeluwe?

We bemensen het netwerkbureau van GezondVeluwe. Dat bestaat uit een netwerkcoördinator, informatiemanager, communicatieadviseur, programmamanagers en projectleiders. 

De netwerkcoördinator zorgt ervoor dat het netwerk doorontwikkelt, bestuurders betrokken zijn en GezondVeluwe op ‘koers’ blijft. De informatiemanager is verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang en resultaten van de inspanningen binnen het netwerk. Dit wordt visueel gemaakt via een digitaal dashboard. De communicatieadviseur maakt maandelijks een nieuwsbrief die breed verspreid wordt onder betrokkenen en geïnteresseerden. En projectleiders zijn verantwoordelijk voor projecten, zoals de implementatie van de herstelondersteunende intake voor mensen die met een psychische zorgvraag bij de huisarts komen. 

 

GezondVeluwe bestaat inmiddels meer dan vijf jaar. En we hebben laten zien dat samenwerken en inzetten op andere vormen van zorg en ondersteuning meer passende zorg voor inwoners oplevert. Ze komen sneller op de juiste plek terecht met een zorgvraag. Dit geldt voor kwetsbare ouderen en voor de jeugd met een mentale kwetsbaarheid.

 

Verder hebben we gezien dat de ervaren lichamelijke en mentale gezondheid van ouderen de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Datzelfde effect hopen we over een aantal jaar ook te zien bij jeugd en volwassenen.

 

Het leert ons dat we op de goede weg zijn. Dat samenwerking loont! Zowel voor organisaties (doelmatigheid), als professionals (werkplezier), als inwoners (ervaren gezondheid).