Betekenisvolle netwerken

Hoe ben je echt betekenisvol als netwerk?

Alleen samen maak je echt een verschil. Organisaties op het gebied van zorg en gezondheid staan voor de uitdaging om de zorg kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar te houden. Dat kan alleen door samen te werken. Tussen organisaties, maar vooral ook over de verschillende domeinen heen. Raedelijn is expert op het gebied van netwerksamenwerking. Wij weten wat werkt en wat niet werkt, welke vorm bij welk vraagstuk past en vervullen verschillende rollen: van aanjager tot netwerkregisseur en van programmamanager tot projectleider. Onze expertise voeden we elke dag door de rol die wij hebben in betekenisvolle netwerken in Midden-Nederland. 

Wij zijn in Midden-Nederland dé partij die netwerksamenwerking organiseert en aanjaagt. Wij bouwen aan betekenisvolle netwerken en organiseren, leiden en voeren programma’s uit. Wij kijken over de grenzen van organisaties heen. Naar wat de regio en de inwoner nodig heeft. Daarbij monitoren en evalueren we de voortgang en maken we resultaten zichtbaar. We werken aan het vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van de zorggerelateerde netwerken. Benieuwd wat we voor uw netwerkvraagstuk kunnen betekenen? Neem vooral contact met ons op!

Media
GezondVeluwe ontwikkelde zich onder leiding van Raedelijn tot een netwerk waarbinnen rondom verschillende doelgroepen wordt samengewerkt aan verbeteren van de kwaliteit van zorg en gezondheid. Onze meerwaarde is dat we een team van experts op verschillende niveaus inzetten. Daarnaast boeken we concrete resultaten binnen projecten die we ook zichtbaar maken en communiceren.
Nieuwsgierig geworden en
wil je meer weten?
AdviseursNieuwsOpdrachten