27-02-2024 | Nieuws

De rol van Raedelijn in IZA

Afgelopen periode heeft Raedelijn, in de verschillende regio's, indrukwekkende stappen gezet op het gebied van de regionale samenwerkingen in de gezondheidszorg. Nu is het tijd voor de verdieping van deze samenwerkingen. Zodat de transitie van zorg naar gezondheid kan plaatsvinden. Een van de doelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Maar wat gebeurt er nu eigenlijk in de regio en leidt het tot de gewenste transitie van de zorg? We hebben het per regio kort op een rij gezet.

 

De stappen per regio

Met Raedelijn zetten we vanuit het Intergraal Zorgakkoord (IZA) per regio de volgende stappen op het gebied van werkagenda's en transformatieplannen.

 

Utrecht Stad en Zuidoost Utrecht

Raedelijn begeleidt nu de stap naar het maken van de werkagenda's. Dus hoe komen we vanuit het plan naar de uitvoering.  Hier is onder andere aandacht voor de governance, hoe komen we tot een haalbare uitvoeringsagenda en welke financieringsvorm is daarbij nodig?

 

Noordwest Veluwe

In de Veluwe is de uitvoering van het regioplan belegd onder de governance van netwerkorganisatie GezondVeluwe. Hier werken we domeinoverstijgend. Op bestuurlijk-, management- en professioneel niveau. Er wordt volop gewerkt aan projecten die een bijdrage leveren aan een gelukkig en gezond leven voor iedereen.  

 

Noordwest Utrecht  

In Utrecht West maakt Raedelijn deel uit van het programmateam dat aan de slag gaat met de uitvoeringsagenda IZA. En Raedelijn is actief betrokken bij de organisatie van een nieuw regionaal bestuurlijk platform met gemandateerde vertegenwoordigers van de organisaties van zorg en ondersteuning in Utrecht West. Het doel van het platform is om in de regio Utrecht West, op bestuurlijk niveau, regie te voeren op de ontwikkeling van het regioplan en de transformatieplannen in het kader van IZA en GALA.

 

En we ontwikkelen voor de hele regio een coalitie om het fundament Digitaal Vaardig uitvoering te geven.