De veerkracht van mensen versterken met een andere kijk op gezondheid

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid gaat om een bredere kijk op gezondheid. Niet de af- of aanwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Meer focus dus op veerkracht van mensen en wat zij betekenisvol vinden in het leven. Dit concept is uitgewerkt in zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, dagelijks functioneren, meedoen en kwaliteit van leven.

Niet-medische oplossingen en beter samenwerken

Niet alle gezondheidsproblemen van mensen hebben een medische oorzaak. De oplossing hoeft dan ook niet in het medisch domein te worden gezocht. De brede Positieve Gezondheidsbenadering zoekt ook oplossingen in andere domeinen en zorgt dat professionals elkaar beter weten te vinden. Zo draagt de benadering bij aan een betere ervaren gezondheid van inwoners en hebben professionals meer plezier in hun werk.

 

Hoe draagt Raedelijn bij aan Positieve Gezondheid?

In de regio’s Leusden en Achterveld, de Amersfoortse wijk Kattenbroek en in de gemeente IJsselstein zijn we met partners in de zorg en het sociaal domein gestart met Positieve Gezondheidsprojecten. We begeleiden op allerlei manieren: we brengen partners en deelnemers samen, organiseren en leiden bijeenkomsten, we vragen trainingsbureaus om trainingen te verzorgen, geven advies en verspreiden de gevonden energie. En we brengen de kennis in die we elders opdoen. Zo leren we direct van elkaars ervaringen en vinden er kruisbestuivingen plaats.

 

Monitoringsplan

Het monitoren van het werken volgens volgens de Positieve Gezondheidsbenadering geeft inzicht in de effecten ervan. Maar hoe maak je een monitor? Daartoe hebben we een monitoringsplan ontwikkeld, bestaande uit een stappenplan en een overzicht van verschillende indicatoren en bijbehorende meetinstrumenten. 

 

We maken het monitoringsplan altijd op maat, passend bij de lokale situatie en afhankelijk van het doel dat we willen monitoren. Omdat we de administratieve last niet willen vergroten, maken we gebruik van bestaande en beschikbare data. Overigens beweren we niet dat dit dé manier is om Positieve Gezondheid te monitoren. Het is één van de mogelijkheden om inzicht te krijgen en met elkaar het goede gesprek te voeren over de impact van Positieve Gezondheid.

 

Ambitie

Iedere regio heeft zijn eigen opgave voor dit jaar. Het traject in IJsselstein is net gestart, dus dat zal veel meer vorm krijgen in 2023. In Leusden en Achterveld hebben we in 2022 de eerste grote stappen gezet met meer dan 50 professionals en gaan we in 2023 aan de slag met meer verdieping. En in Kattenbroek, waar we al vergevorderd zijn, verandert het vraagstuk inmiddels al veel meer van aanjagen naar de borging van Positieve Gezondheid in de wijk.

 

Deze adviseurs werken aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!