Gezondheid van de toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit?

Gezondheid van de toekomst is volgens ons vooral een combinatie van het medische model samen met sociale factoren. De kern is om aan te sluiten bij de leefwereld in brede zin van de inwoners. Preventie, sociale en technologische innovaties en e-health spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Ruimte voor preventie creëren en nieuwe manieren van werken: daar gaan we graag mee aan de slag! We zien grote verschillen in gezondheid en levensverwachting en zetten vanuit Raedelijn vooral in op inwoners in kwetsbare situaties en op preventie. De juiste en passende zorg en ondersteuning op de juiste plek, op het juiste moment. Overstijgend doel hierbij is: de ervaren gezondheid verbeteren ofwel zoveel mogelijk positieve impact voor inwoners. Innovaties en e-health helpen we realiseren zodat zorg en ondersteuning vooral aansluit bij de leefwereld en voldoende laagdrempelig is. We ontwikkelen zoveel mogelijk in afstemming met de inwoner.

Media
Zullen we stoppen met dweilen met de kraan open? Mensen die dagelijks bezorgd zijn om hun bestaan zullen alleen gezonder (willen) worden als ze de ruimte krijgen. Dit kan als professionals aansluiten op wat hen drijft. En wat drijft de professional? Zelf de ruimte hebben om naast de mensen in kwetsbare situaties te staan en echt iets toe te voegen.
Nieuwsgierig geworden en
wil je meer weten?
AdviseursNieuwsOpdrachten