30-01-2023 | Nieuws

Zo meet je impact Positieve Gezondheid

Impact zichtbaar maken, het klinkt simpel maar dat is het vaak niet. Dat geldt ook voor de effecten van het werken volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Want het kan op veel manieren. Om toch richting te geven aan een monitoringsplan, hebben wij een stappenplan ontwikkeld. Hiermee helpen we je graag op weg in het zichtbaar maken van de impact van Positieve Gezondheid. 

 

Het stappenplan geeft een overzicht van verschillende indicatoren en bijbehorende meetinstrumenten die je kunt gebruiken. De lijst geeft inspiratie om te beoordelen welke hiervan passend zijn binnen jouw lokale context. We zeggen niet dat dit dé manier is om de impact van Positieve Gezondheid te meten, maar het helpt om het goede gesprek erover met elkaar te voeren.

We hebben het stappenplan opgesteld met de volgende uitgangspunten in ons achterhoofd:

  • Het monitoringsplan wordt altijd op maat voor de lokale context gemaakt. Hierbij staat de vraag “met welk doel wil je monitoren?” centraal.  

  • Het gezamenlijk leren en ontwikkelen is altijd een doel van de monitoring van het werken met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

  • We maken zoveel mogelijk gebruik van al beschikbare data om de administratieve lasten te beperken.

 

Ga jij binnenkort met Positieve Gezondheid aan de slag of werk je hier al mee? En kun je wel wat hulp gebruiken met het meten van de impact hiervan? We helpen je graag mee verder aan de hand van het ontwikkelde stappenplan. 

Meer weten? Neem contact op met onze collega's