08-04-2022 |

Subsidie toegekend aan 'Babyconnect Utrecht-Amersfoort'

De inzet van de 42 betrokken organisaties uit de geboortezorg en onze adviseurs is beloond. De subsidieaanvraag voor de implementatie van Babyconnect in de regio Utrecht-Amersfoort is goedgekeurd door het ministerie van VWS! Dit is fantastisch nieuws, want hiermee kunnen we de komende jaren veilige digitale gegevensuitwisseling tussen zwangeren en zorgverleners, en zorgverleners onderling, mogelijk maken. En dat geeft een grote impuls aan de kwaliteit van de geboortezorg. ‘Babyconnect Utrecht-Amersfoort’ kan nu echt van start!

 

'Babyconnect Utrecht-Amersfoort'

‘Babyconnect Utrecht-Amersfoort’ is ontstaan uit een samenwerking van vier zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). In deze VSV’s werken ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken en kraamorganisaties samen. Binnen dit initiatief is Raedelijn projectleider en penvoerder. 

 

Vervolg

Nu de subsidieaanvraag is goedgekeurd kan de implementatie en realisatie van digitale gegevensuitwisseling beginnen. De subsidie wordt ook gebruikt voor de coördinatie, het organiseren van goede inbreng van professionals en ouders, en het informeren van zorggebruikers. Ook tijdens dit traject blijft Raedelijn actief als projectleider en penvoerder.

 

Klik hier voor meer informatie over Babyconnect.