Opdracht in alle regio's
Meer weten over Digitalisering ›
Babyconnect:

digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Digitale gegevensuitwisseling geeft een grote impuls aan de kwaliteit van de geboortezorg. Daarom stimuleert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en is er een subsidieregeling opengesteld: VIPP Babyconnect.  In de regio Utrecht-Amersfoort hebben 42 zorgorganisaties hun krachten gebundeld en starten via VIPP Babyconnect een traject om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling tussen zwangere en zorgverleners, en zorgverleners onderling, mogelijk te maken. Dit doen zij onder de naam ‘Babyconnect Utrecht-Amersfoort’. Raedelijn treedt hierin op als projectleider en penvoerder. Op deze pagina lees je alles over dit initiatief. 

 

'Babyconnect Utrecht-Amersfoort'

‘Babyconnect Utrecht-Amersfoort’ bestaat uit een samenwerking van vier zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). In deze VSV’s werken ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken en kraamorganisaties samen. Deze vier VSV’s vormen samen het regionale partnerschap

 

Belang van digitale gegevensuitwisseling

Voor veilige geboortezorg en het terugdringen van administratieve lasten is het essentieel dat de gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed altijd up-to-date zijn. Door digitaal gegevens uit te wisselen zorg je hiervoor. Als je de gegevens digitaal bekijkt zie je direct de laatste gegevens die zijn ingevoerd. En professionals hoeven niet achter gegevens aan te bellen, als bepaalde gegevens bijvoorbeeld niet aan de zwangere zijn meegegeven. Digitale gegevensuitwisseling maakt niet alleen de samenwerking tussen professionals veiliger en effectiever, ook beschikt de zwangere zo zelf altijd over de informatie in haar eigen zwangerschapsdossier.

 

Subsidieregeling VIPP Babyconnect

Het landelijke actieprogramma VIPP Babyconnect helpt regio's in de geboortezorg om digitale informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. De subsidie wordt gebruikt voor de implementatie en realisatie van digitale gegevensuitwisseling, coördinatie, het organiseren van goede inbreng van professionals en ouders en het informeren van zorggebruikers.

Hoe Babyconnect helpt en meer over het belang van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg bekijk je in onderstaande video.

Media

Meer informatie en inspiratie

In 2020 is voor alle betrokken professionals bij de VSV’s een publicatie gemaakt. Hiermee wilden we de meerwaarde en urgentie van digitale gegevensuitwisseling inventariseren vanuit zowel de zorgverleners binnen de geboortezorg als de (aanstaande) ouders.

 

Benieuwd naar de publicatie vol met informatie en inspiratie? Blader dan eens door onderstaande publicatie.

 

Deze adviseurs werken aan dit project en vertellen je er graag meer over