Opdracht in alle regio's
Babyconnect:

digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Wat is Babyconnect?

Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma dat helpt om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg tot stand te brengen. Daardoor is de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar voor cliënt en zorgverlener. Het doel hiervan is dat de zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap naadloos op elkaar aansluit. 

 

Digitale gegevensuitwisseling verbetert niet alleen de kwaliteit van de zorg en de samenwerking tussen professionals, ook beschikt de zwangere zo altijd over de informatie in haar eigen zwangerschapsdossier. Zij heeft daardoor meer regie en is beter geïnformeerd. 

Wat doet Raedelijn in Babyconnect Utrecht-Amersfoort?

Babyconnect Utrecht-Amersfoort bestaat uit een samenwerking van vier zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). In deze VSV’s werken ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken en kraamorganisaties samen. Deze vier VSV’s vormen samen het regionale partnerschap.

 

Wij brengen als penvoerder en projectleider structuur aan in het programma. In het voorjaar van 2022 is een vernieuwde projectorganisatie van start gegaan. Er is een stuurgroep gestart en afspraken over besluitvorming en mandaat zijn vastgelegd in een deelnemersovereenkomst.

 

Ook hebben we de subsidieaanvraag bij VWS geschreven, ingediend en gekregen. Hiermee kunnen we van de verkennende naar de ontwikkel- en uitvoerfase.  

 

We hebben een selectietraject uitgevoerd voor het selecteren van de ICT-leveranciers voor het platform en de geboortezorgviewer. 

 

Verder zitten we regionale werkgroepen techniek en proces voor, organiseren technische- en functionele acceptatietesten in de regio en doen diverse activiteiten rondom het betrekken en introduceren van een mogelijke beheerorganisatie binnen Babyconnect in de regio.

 

Boven nemen we deel aan landelijke overleggen op diverse thema’s, werken we met de landelijke projectorganisatie Carecodex samen en stemmen we regelmatig af met de andere Babyconnect-regio’s.

 

Hoe Babyconnect helpt en meer over het belang van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg bekijk je in onderstaande video.

 

Media

Meer informatie en inspiratie

In 2020 is voor alle betrokken professionals bij de VSV’s een publicatie gemaakt. Hiermee wilden we de meerwaarde en urgentie van digitale gegevensuitwisseling inventariseren vanuit zowel de zorgverleners binnen de geboortezorg als de (aanstaande) ouders.

 

Benieuwd naar de publicatie vol met informatie en inspiratie? Blader dan eens door onderstaande publicatie.