15-12-2023 | Nieuws

Raedelijn en UNICUM gestart met traject data-gedreven werken in wijksamenwerkingsverbanden

Het gebruik van data is een belangrijk hulpmiddel om doelen te kunnen bereiken. Hoe kun je data op een effectieve manier gebruiken in een wijksamenwerkingsverband? Om dit te verkennen is Raedelijn een traject gestart samen met de Regionale huisartsenorganisatie UNICUM.

 

Inzicht met data

Het belang van data-gedreven werken met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve data komt steeds vaker terug in nationale plannen, waaronder het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Relevante data op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn geven inzicht en richting waar men zich op moet richten. Met de aanpak 'data-dialoog-doen’ streeft Raedelijn ernaar om data effectief in te zetten op een wijze dat het impact heeft op de multidisciplinaire samenwerking. De aanpak is onderdeel van het samenwerkingstraject tussen UNICUM en Raedelijn waarbij data-gedreven werken wordt toegepast met behulp van de ROS Regio Scan.

 

De ROS Regio Scan is een online tool ontwikkeld door Raedelijn die data bevat op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Het dashboard geeft ontwikkelingen in de regio weer op verschillende thema’s binnen zorg en welzijn zoals bevolkingsopbouw, ZVW zorgkosten en sociaal domein zorggebruik. Het dashboard maakt het mogelijk om laagdrempelig inzicht te krijgen in kwantitatieve data in de regio. Het is overzichtelijk, eenvoudinig en binnen handbereik. Inzicht in ontwikkelingen helpt om plannen en activiteiten te onderbouwen.

Het verloop van het traject

Dit traject is bedoeld om een start te maken met data-gedreven werken in de wijksamenwerkingsverbanden. Hierin ligt de nadruk op het verkennen van de mogelijkheden met data. Het dashboard is een middel om het gesprek te voeren over ontwikkelingen in de regio. Door begeleiding en de online toolwordt samen met de wijkmanagers gekeken hoe data ingezet kan worden in hun gemeente en welke voordelen dat heeft. Dit draagt bij aan een beweging waarin data een grotere plek krijgt voor de onderbouwing van jaarplannen en activiteiten.

 

Iets voor jouw organisatie? 

Wil je kijken of de ROS Regio Scan van Raedelijn ook nuttig is in jouw organisatie? Neem een kijkje op onze demo-versie.

 

Meer lezen?

We schreven eerder deze berichten over de ROS Regio Scan >>

 

Deze adviseurs kunnen je alles vertellen over de Ros Regio Scan. Neem gerust contact met ze op.