Opdracht in de regio
Gooi & Vechtstreek
Meer weten over Betekenisvolle netwerken ›
Hoe zorgen we voor een duurzame en werkbare samenwerking tussen zorgverleners en andere professionals in de wijk?

Versterken en borgen van samenwerking op wijkniveau in Gooi en Vechtstreek

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek werken we gezamenlijk aan het versterken van de wijksamenwerking. Gericht op en samen met groepen inwoners binnen de wijk. Het doel van de samenwerking is het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Randvoorwaarde hiervoor is een goede en duurzame samenwerking tussen (zorg)professionals rondom de groepen inwoners.

 

Wat doet Raedelijn in het versterken van wijksamenwerkingen in Gooi en Vechtstreek?

 

De organisatie van de samenwerking binnen de verschillende wijken bevindt zich in diverse fasen van ontwikkeling. Vanuit Raedelijn hebben we eerst onderzocht wat er precies nodig is voor duurzame wijksamenwerking binnen de regio. Wat hebben wijken en coördinatoren nodig om samenwerking binnen de wijk goed vorm te kunnen geven? En wat hebben zij nodig aan kaders en facilitering vanuit de regionale huisartsenorganisatie? We zorgen er vervolgens voor dat we met alle wijkcoördinatoren en de regionale huisartsenorganisatie tot een gezamenlijk beeld komen van de benodigde duurzame inrichting en vormgeving van de wijksamenwerkingsverbanden.  

 

Op basis van dit gezamenlijke beeld maken we een stappenplan waarmee de wijksamenwerkingsverbanden kunnen komen tot een duurzame organisatie en populatiegerichte aanpakken.

Een belangrijk onderdeel van het stappenplan is een handreiking voor de organisatorische inrichting per samenwerkingsverband en de uitvoer van populatiegerichte thema’s. 

 

We richten ons in de begeleiding van dit proces op het borgen van een gedragen en door betrokkenen zelf vormgegeven aanpak binnen de regio die aansluit op de landelijke, regionale plannen en (lokale) ontwikkelingen.

 

Daarnaast ontwikkelen of bedenken we met elkaar vormen die ervoor zorgen dat de wijksamenwerkingsverbanden met en van elkaar kunnen leren, verbeteren en doorontwikkelen. 

 

 

Deze adviseurs werken aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!