Hoe kunnen regionale netwerken die samenwerken voor ouderenzorg versterkt worden?

Vraagstuk

Goede zorg en ondersteuning voor ouderen thuis. Dat is waar het ministerie van VWS op in heeft gezet met het programma ‘Langer Thuis’. Om deze doelstelling landelijk te behalen worden landelijke, bestaande initiatieven gesteund. Netwerkorganisaties waarin ziekenhuizen, huisartsen, gemeentes en VVT-organisaties samenwerken voor optimale zorg van ouderen zijn hiervan een goed voorbeeld. In Nederland zijn er 50 van dit soort netwerken die zich richten op regio’s van meer dan 100.000 inwoners. Raedelijn is door VWS gevraagd om deze regionale netwerken te versterken. Dit doen we door het samenbrengen en van elkaar te leren, maar ook door het organiseren van specifieke masterclasses en workshops. 

 

Aanpak

Raedelijn organiseert een aantal bijeenkomsten voor verschillende leergroepen. Een leergroep bestaat uit tien netwerken die allemaal dezelfde ervaring, geografische verschillen en verdeling over een aantal archetypen hebben. Een archetype wil zeggen dat een netwerk gecategoriseerd is als formeel of informeel, en hoog-intensief of laag-intensief. Bij de leerbijeenkomsten worden interessante sprekers uitgenodigd en kunnen de netwerken ideeën en uitdagingen uitwisselen. Thema’s die hierin een rol spelen zijn: hoe sluit je aan bij het woondomein en hoe gebruik je data voor het inzichtelijk maken van resultaten? 

 

Impact

Ontwikkeling, versterking en een kwaliteitsslag. Dat is de impact die dit project heeft op de bestaande ouderenzorgnetwerken. Indirect leidt dit tot betere zorg voor de specifieke doelgroep ‘ouderen’. De ouderenzorgnetwerken zijn in feite een paraplu om concrete zorginterventies onder te brengen en beter te laten slagen. Medicatieveiligheid, multidisciplinaire overleggen en het opzetten van ELV-coördinatiepunten zijn hier voorbeelden van. De deelnemers aan de eerste leerbijeenkomsten geven ook terug dat ze geïnspireerd zijn een aan de slag gaan met nieuwe ideeën. 

 

Meer informatie is te vinden op https://www.regionalezorgnetwerken.nl/

 

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!