Opdracht in de regio
Utrecht Stad
Meer weten over Gezondheid van de toekomst ›
Een unieke regionale samenwerking, waarbij zorginnovaties en lokale gemeenschapskracht worden gebundeld

GROZUtrecht

Wat is GROZUtrecht?

De naam GROZ is een gekantelde versie van het woord ‘zorg’. Daardoor staat de G van gezondheid vooraan, in plaats van de Z van zorg. En dat is precies wat GROZ wil: een kanteling van zorg naar gezondheid op een resultaatgerichte en duurzame manier. Met de ambitie dat we in 2040 minstens vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met flink zijn afgenomen.

 

De regio Utrecht is één van de fieldlabs gestart die vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een stimuleringssubsidie heeft ontvangen om te bouwen aan een gezonde regio met vitale inwoners. Dat doen we onder de naam GROZUtrecht in de wijken Utrecht Oost, Kanaleneiland en gemeente Nieuwegein. 

 

Daar gaan we samen met actieve inwoners, ondernemers en professionals aan de slag met gezondheid en vitaliteit in de eigen leefomgeving. Hierbij denken en werken we vanuit de behoeften van de inwoners en professionals, en ondersteunen partners nieuwe lokale inclusieve samenwerkingsverbanden in de wijk. Dat noemen we ook wel een ‘ecosysteem’. GROZ zorgt ervoor dat de kracht van kansrijke initiatieven beter tot uiting komt dan voorheen door de krachten te bundelen in verschillende bouwstenen.

 

Wat doet Raedelijn voor GROZUtrecht?

GROZUtrecht werkt vanuit vijf bouwstenen: bekostiging, monitoring, data/ICT, lerend vermogen en samenwerking. Raedelijn is trekker van de bouwsteen samenwerking. Die is erop gericht om een betere en meer duurzame samenwerking in de wijken te bevorderen waardoor de gezondheid in de wijk verbetert. 

 

Raedelijn heeft hiervoor in kaart gebracht welke samenwerkingsverbanden er al zijn in de GROZUtrecht-regio’s. En de verbinding gemaakt met verschillende partijen, waaronder het buurtteam, DOCK, de buurtcongiërge en vrijwilligers. Ook hebben we onderzocht welke aspecten belangrijk zijn voor een inclusieve samenwerking in de wijk. En hebben we een samenwerkingsmodel gebouwd dat toegepast kan worden in verschillende wijken. Hierin staan ingediënten vermeld die onmisbaar zijn voor een inclusieve samenwerking.

 

Meer informatie over GROZUtrecht staat op www.grozutrecht.nl

 

Kennis delen over GROZUtrecht

Na het maken en onderzoeken van verbinding, was het tijd voor de volgende stap: het vergroten van kennis. In april 2023 is er een grote netwerkbijeenkomst in het Krachtstation Kanaleneiland geweest. Hier hebben we onze geleerde lessen over een gezonde en inclusieve wijk met inwoners en professionals uit andere wijken en regio’s in Utrecht gedeeld. Om hen ook een opstapje te geven hun eigen proces te starten. 

Deze adviseur heeft gewerkt aan de opdracht en vertelt je er graag meer over


Neem gerust contact op!