Samen werken aan zorg en ondersteuning voor mensen die leven met de gevolgen van kanker

Oncologiezorgnetwerken

Wat doet een oncologiezorgnetwerk?

De zorgverleners in een oncologiezorgnetwerk zorgen voor borging van de kwaliteit van zorg en van ondersteuning op lichamelijk, psychisch en sociaal maatschappelijk gebied. Waar mogelijk dichtbij huis. En ze zorgen voor betere zichtbaarheid en vindbaarheid van hulpverlening voor de mensen die leven met en na kanker, en voor andere professionals, zoals verwijzers uit medische netwerken.

 

De Taskforce Cancer Survivorship Care is landelijk initiatiefnemer van de professionalisering van deze netwerken voor oncologische nazorg. In afstemming met betrokken beroepsverenigingen hebben zij uniforme kwaliteitscriteria vastgesteld waaraan de oncologiezorgnetwerken worden getoetst om de kwaliteit te borgen. Het streven is een landelijke dekking van netwerken.

 

Wat doet Raedelijn in de oncologiezorgnetwerken?

In ons werkgebied is er al een flink aantal netwerken van de grond gekomen: OncoLokaal in Eemland, Onco in Balans in Noordwest Veluwe, Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht, Oncologienetwerk Het Gooi en omstreken, Netwerk oncologische zorg Noordwest-Utrecht en Oncologiezorgnetwerk Utrecht Stad. Daarnaast zijn er diverse netwerken op gemeenteniveau waar professionals elkaar goed vinden, zoals in Barneveld, Soest, Houten en IJsselstein. Alle regionale netwerken zijn te vinden op oncologiezorgnetwerken.nl.

 

Vanuit Raedelijn helpen we de initiatiefnemers, vaak zorgverleners, vooruit met het opzetten en verduurzamen van hun oncologiezorgnetwerk. Hiervoor hebben we samen met het Netwerk Zorg voor Mensen met Kanker (NZMK) in de regio Utrecht het ‘Handboek regionale oncologienetwerken’ ontwikkeld.”

 

De adviseurs van Raedelijn hebben veel expertise op gebied van netwerksamenwerkingen. Hiermee zorgen we ervoor dat veel randvoorwaardelijke aspecten van het netwerk geregeld worden. Denk aan een gezamenlijke ambitie en doelen van het netwerk, het voorbereiden van de kwaliteitstoetsing en het ontwikkelen van communicatiemiddelen en werkafspraken. Ook zorgen we voor de organisatie van netwerkbijeenkomsten en workshops.

 

Met onze onafhankelijke positie en kennis van de regio zorgen we er niet alleen voor dat het netwerk zich verder ontwikkelt. Maar verbinden we het ook aan bijvoorbeeld gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen. Hierdoor krijgt het netwerk meer gewicht en positie en kan het meer impact maken. Tenslotte zorgen we ook voor inbreng vanuit patiënten en ervaringsdeskundigen. Heel belangrijk, want hun perspectief is erg waardevol.

 

Welke ambities heeft Raedelijn voor de oncologiezorgnetwerken?

Niet ieder oncologiezorgnetwerk is al op hetzelfde level. Elk netwerk kent een eigen proces, met eigen hobbels en successen. Dus we gaan hiermee verder. Daarnaast willen de verschillende regionale oncologiezorgnetwerken meer aan elkaar verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren, ze knelpunten met elkaar kunnen bespreken en elkaar kunnen inspireren.

Deze adviseurs werken aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!