Opdracht in de regio
Noordwest Veluwe
Meer weten over Gezondheid van de toekomst ›
Hoe kan je zorg en ondersteuning rondom ouderen en hun omgeving anders organiseren?

Vraagstuk

In de regio Noordwest-Veluwe, waar de vergrijzing relatief snel toeneemt, besloten partners binnen de netwerksamenwerking GezondVeluwe om zorg en ondersteuning rondom ouderen en omgeving anders en integraal te organiseren. Het doel: gezondheid en welzijn in de regio verbeteren door goed en effectief samen te werken, vanuit de behoeften van de inwoners zelf. Samen met de betrokken partners - eerstelijns  zorgaanbieders, het St Jansdal ziekenhuis, ouderenzorg organisaties, welzijnsorganisaties en gemeenten - ging Raedelijn met dit vraagstuk aan de slag in de rol van projectleider en aanjager.

 

Aanpak

Een multidisciplinair samengestelde projectgroep ontwikkelde allereerst samen een integrale werkwijze met duidelijk aandacht voor de diverse rollen. In de periode van eind 2016 tot begin 2018 startten in de betrokken gemeenten lokale multidisciplinaire teams. Daarbij kozen we bewust om op kleine schaal te beginnen met partijen die enthousiast waren en tegelijkertijd met het communicatieplatform OZOverbindzorg te gaan werken. Via OZOverbindzorg communiceren alle partijen met en rondom oudere en mantelzorger online met elkaar over de zorg en ondersteuning. Zij kunnen vragen aan elkaar stellen of bijvoorbeeld signalen afgeven. De oudere staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen. Het communicatieplatform bleek een passend vliegwiel voor de samenwerking. Op bestuursniveau is de nieuwe aanpak omarmd, zodat partners op de werkvloer meer ruimte hadden om daadwerkelijk samen te werken. Daar speelde de programmamanager van Raedelijn een cruciale rol in. 

 

Impact

De samenwerking tussen de partijen in zorg en welzijn is versterkt. Mede door gebruik van het communicatieplatform wordt complexe zorg behapbaar gemaakt. De professionals werken nu meer persoonsgericht: wat is er belangrijk voor de oudere en welke belangen spelen er? 

 

Belangrijkste resultaten van het gebruik van OZOverbindzorg voor ouderen en mantelzorgers: 

  • Ongeveer 50% van de ouderen geeft aan langer thuis te kunnen blijven wonen
  • 50% van de ouderen vindt dat OZOverbindzorg bijdraagt aan welbevinden en kwaliteit van leven
  • Een derde van de ouderen geeft aan dat de hulpvraag is afgenomen
  • Vrijwel alle ouderen geven aan dat de samenwerking tussen professionals is verbeterd.

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!