Opdracht in de regio
Noordwest Veluwe
Hoe kun je als partijen slimmer werken?

Door de (zorg)vraag en behoefte van de inwoner centraal te stellen

Vraagstuk

Een aantal zorgorganisaties in Barneveld heeft de krachten gebundeld om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Vier initiatiefnemers hebben de ambitie om samen met inwoners, welzijn, gemeente en andere lokale relevante partners te komen tot een samenwerking die erop gericht is om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de zorgkosten te beperken, het werkplezier van professionals te vergroten en de ervaren gezondheid van inwoners goed te houden. De initiatiefnemers (huisartsengroep De Burgt, Norschoten (vvt), Ziekenhuis Gelderse Vallei en Klimmendaal) zien de zorgvraag, van met name ouderen, toenemen waarbij vaak ook andere vraagstukken zoals wonen of eenzaamheid van invloed zijn. Op dit moment wordt de bekostiging en organisatie van zorg als belemmerend ervaren om domeinoverstijgend te kunnen werken. Daarom is Raedelijn gevraagd om, met onze kennis en expertise op samenwerking over de domeinen, in dit proces mee te denken.

Aanpak

Doelstelling is om de (zorg)vraag en behoefte van de inwoner centraal te stellen door nauwe samenwerking. Binnen dit programma is het dan ook van groot belang om de juiste partijen aan boord te hebben en mee te laten denken. Op dit moment zijn we met een aantal projectgroepen aan de slag om drie concrete thema's uit te werken tot een concreet en haalbaar plan. De drie thema’s zijn:

  1. Snellere doorstroom van de 2e lijn naar de 1e lijn, naar huis. 
  2. Eén ingang voor alle vragen die inwoners hebben ten aanzien van gezondheid en welzijn 
  3. Preventie: een goede basis creëren 

 

In deze projectgroepen werken inwoners en professionals uit zorg, gemeente en welzijn met elkaar samen. Hierbij is de werkwijze dat we tot een aantal experimenten komen waarbij wordt bekeken of ze opschaalbaar zijn. Elementen zoals goede aansluiting tussen formele- en informele zorg, doorbreken van (financiële)schotten en alle domeinen rond het vraagstuk van de inwoner actief betrekken, worden in alle experimenten geïntegreerd.

Impact

Het uiteindelijke doel is dat er geen onnodige zorgkosten ontstaan, dat kwaliteit van de zorg beter wordt, de inwoner goede gezondheid ervaart en professionals meer werkplezier ervaren. We meten de impact op alle vier deze doelstellingen. 

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!