18-12-2023 | Nieuws

Mijlpaal regioplan Midden-Nederland

De afgelopen maanden stonden in de regio Zuidoost Utrecht in het teken van het opstellen van het regioplan. Woensdag 13 december is het plan goedgekeurd door het college in Zeist. Een mooie mijlpaal waar Raedelijn trots op is.

 

Drie thema's in een samenhangend regioplan

De drie thema’s: Versterken sociale basis en eerstelijn, Gezond ouder worden en Mentale weerbaarheid en gezondheid zijn de afgelopen maanden in de werkgroepen uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een samenhangend regioplan voor Zuidoost Utrecht. Het goedkeuren van het regioplan in het college in Zeist is een mooie beloning voor het harde werk van de diverse partners.

 

De ambitie van Zuidoost Utrecht

Zuidoost Utrecht heeft een overkoepelende ambitie onderkend.

  • Voorkomen waar mogelijk
  • Zelf waar het kan
  • Hulp waar nodig
  • Zorg waar noodzakelijk

 

Deze ambitie gaat uit van een sterke sociale en gezonde fysieke leefomgeving die inwoners aanzet tot bewegen, ontmoeten en een gezonde leefstijl. Door een sterke sociale basis kijkt men om naar elkaar en is er sprake van meer eigen regie bij de inwoners. Zo kan de inwoner hier eerst zelf stappen in zetten. Mocht hulp nodig zijn, kan passende ondersteuning worden geboden door professionals uit het sociaal domein, welzijn en eerstelijnszorg doordat zij goed samenwerken. Daar waar zorg nodig is, is deze laagdrempelig toegankelijk en krijgt de inwoner passende zorg.

 

2024: realisatie van de plannen

Het regioplan is door Zuidoost Utrecht nu goedgekeurd. Dat geeft veel vertrouwen in de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet en nu in 2024 gezet moeten worden. Raedelijn collega’s Sophie Schmitz, Babs Matthieu en Maureen Witjes hebben de drie werkgroepen van begin tot einde begeleid, waarin de meest relevante en benodigde domeinoverstijgende transformaties zijn geïdentificeerd. De contouren staan nu. Vanaf januari start de realisatie van de plannen vanuit het programmateam Zuidoost Utrecht Verbonden.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.