03-02-2020 | Nieuws

Programma Langer Thuis en Raedelijn lanceren ‘Netwerkbureau Langer Thuis’ voor vragen over regionale samenwerking gericht op ouderen

Programma Langer Thuis en Raedelijn lanceren ‘Netwerkbureau Langer Thuis’ voor vragen over regionale samenwerking gericht op ouderen

Trekkers van netwerken met vragen over regionale samenwerking gericht op ouderen kunnen vanaf nu terecht bij het ‘Netwerkbureau Langer Thuis ’. Het bureau is een initiatief vanuit het landelijke VWS-programma ‘Langer Thuis’ en heeft als doel regionale netwerken op het gebied van ouderen te ondersteunen. 

 

Slagvaardige regionale netwerken, met daarin aanbieders van zorg en ondersteuning, gemeenten, VVT organisaties en soms vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en van ouderen zelf, zijn een belangrijke randvoorwaarde bij de maatschappelijke opgave dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor deze opgave is samenwerking over de domeinen en echelons heen noodzakelijk.

 

Samenwerking

Raedelijn richtte het Netwerkbureau Langer Thuis in samenwerking met het ROS-netwerk op. “Met het Netwerkbureau richten we ons op grote regionale netwerken met een verzorgingsgebied van 100.000 inwoners en meer”, vertelt Marian Kesler die vanuit Raedelijn bij het netwerkbureau betrokken is. “Leiders en aanjagers van regionale netwerken kunnen met samenwerkingsvragen bij ons terecht. Bijvoorbeeld: hoe komen we tot een gedeelde ambitie, wat zijn geleerde lessen van de verschillende netwerkvormen en hoe maken we onze resultaten zichtbaar? We verbinden daarbij de kennis en ervaring die we hebben verzameld vanuit bestaande regionale netwerken in Nederland. Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van het Netwerkbureau. Onze contactgegevens vind je via www.regionalezorgnetwerken.nl”, aldus Marian Kesler.

 

Expert

Raedelijn is expert op het gebied van netwerksamenwerking. “Onze kennis wordt iedere dag gevoed door de rol die wij hebben in diverse betekenisvolle netwerken in Midden-Nederland”, aldus Marian Kesler.

 

Netwerkbureau Langer Thuis

Programma Langer Thuis