10-12-2019 | Nieuws

Lerende netwerken: een boost voor netwerksamenwerking

Foto

Wat zijn de geleerde lessen van netwerksamenwerking in de ouderenzorg? Hoe creëren bestaande netwerken daadwerkelijk impact op de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen? Interessante vragen, met interessante antwoorden. In het kader van het VWS programma "Langer Thuis" worden zogenoemde ‘lerende netwerken’ gevormd zodat kennis en kunde structureel met elkaar gedeeld kan worden. Raedelijn coördineert dit project namens het ROS-netwerk.

 

“Dankzij de ‘lerende netwerken’ kom je verder met je eigen netwerk of programma. Er is letterlijk ruimte en mogelijkheid om van elkaar te leren en te spreken over wat nou wel werkt met het oog op netwerksamenwerking en wat niet. Ook is het helder om met elkaar te bespreken wat minimale voorwaarden zijn om een samenwerking tot een succes te maken” vertelt Raedelijn-adviseur Denise Seelen. “Raedelijn heeft de opdracht gekregen vanuit VWS om als coördinerende ROS (regionale ondersteuningsstructuur) op te treden in het ontstaan van de lerende netwerken.”

 

Wat speelt er bij netwerken?

Begin november kwam het eerste leernetwerk bijeen. Deelnemers waren afgevaardigden van 10 ervaren ouderenzorgnetwerken uit heel Nederland. Belangrijke thema’s die in deze eerste sessie werden besproken en een goed beeld geven van wat er speelt bij de netwerken:

 

  • Het belang van een krachtige regio-infrastructuur
  • Hoe is het netwerkleiderschap belegd? Welk type netwerkleider ben ik zelf?
  • Welke governance principes werken goed?
  • Hoe houden we iedereen aangehaakt?
  •   Hoe kunnen we op inhoudelijke thema’s van elkaar leren? 

 

"Dankzij de ‘lerende netwerken’ kom je verder met je eigen netwerk of programma."

“Wat betreft dat laatste speelde er een mooi voorbeeld: hoe organiseer ik een coördinatiepunt voor tijdelijk verblijf?” vertelt Denise Seelen. “Inmiddels is er een lange lijst gemaakt met lessons learned en deze wordt vanaf januari 2020 gedeeld met komende leernetwerken en in masterclasses. Raedelijn zal dit op zowel landelijk als regionaal niveau organiseren, samen met de collega ROS-en en kennisinstituten .”

 

Netwerkbureau

De leden van de ervaren netwerken kunnen op een specifiek thema gevraagd worden om elders in het land hun ervaring en expertise te delen. Raedelijn organiseert samen met collega organisaties  dit programma. Dit loopt parallel aan de oprichting van een netwerkbureau in 2020. Het netwerkbureau zal een loketfunctie hebben en een vraagbaak zijn voor alle thematiek rond netwerksamenwerking. Hierover later meer.