25-10-2023 | Nieuws

Babyconnect zet volgende stap: geslaagde functionele test in Utrecht!

Op 4 oktober werd voor VIPP Babyconnect een geslaagde functionele acceptatietest van de viewer van HINQ uitgevoerd in het St. Antonius Ziekenhuis. De viewer werd getest op gebruiksvriendelijkheid. Met deze uitkomst zijn we weer een stap dichterbij de start van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg op kleine schaal. 

 

Over VIPP Babyconnect

Voor een veilige geboortezorg hebben 42 zorgorganisaties in eind 2021 uit Utrecht en Amersfoort de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dat doen we onder de naam Babyconnect Utrecht-Amersfoort en aan de hand van VIPP Babyconnect, een landelijk programma voor het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Vanuit Raedelijn voeren we de projectleiding. 

 

Hierbij wordt in eerste instantie gefocust op het eenvoudig uitwisselen van actuele patiëntgegevens tussen het ziekenhuis, de verloskundige en de kraamverzorgende.

Op termijn kunnen zorgverleners in n de viewer verschillende gegevens over de cliënt bekijken, zoals de zwangerschapskaart en gestructureerde data. Ook kunnen zij de toegang tot de gegevens instellen. 

 

Groeipaden

Tijdens de functionele test op vier oktober stond de vraag centraal of de viewer zover doorontwikkeld was dat de betrokken zorgverleners hier tijdens hun dagelijks werk af en toe in kunnen én gaan kijken? Aanwezigen vanuit het St. Antonius ziekenhuis, Verloskundigenpraktijk de Vecht, Verloskundigenpraktijk Doula en Kraamzorg het Kraamkloppertje gaven hier met elkaar antwoord op.  

 

Tijdens de functionele test bleek dat de indeling van de viewer al beter aansluit op de wensen van de zorgverleners dan in de twee eerdere functionele testen. Tegelijkertijd bleek er ruimte voor verbetering en doorontwikkeling. Dit hoort bij de werkwijze bij dit project: we beginnen klein en verbeteren door feedback van zorgverleners. Zo komen we tot een zo goed mogelijk resultaat. ‘Werken met groeipaden’ noemen we dit. Op deze manier komen er ook steeds meer gegevens/data beschikbaar in de viewer. Voor de ontwikkeling hiervan zijn we afhankelijk van de leveranciers van de bronsystemen en van de leveranier van de viewer. Als je meer wilt weten over deze groeipaden, bekijk dan deze animatie. 

 

Digitale uitwisseling op kleine schaal

Nu de viewer beter aansluit op het werkproces van de zorgverleners dan in de eerdere testen, wordt gestart met de uitwisseling van digitale gegevens. Weliswaar op kleine schaal omdat de viewer qua functionaliteit en qua zichtbare gegevens nog verder moet ‘groeien’. Daardoor kan een kleine groep betrokkenen bij de pilot wel al digitaal gegevens uitwisselen en hier feedback op geven. Zo kan digitale gegevensuitwisseling steeds verder groeien. Een zorgverlener verwoordde het mooi: “Maar moeten we de pilot dan niet zien als een “doorlopende gebruikersacceptatietest?” 

 

En hoe nu verder?

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om op kleine schaal binnen VSV Uniek digitale gegevensuitwisseling te realiseren.