Opdracht in de regio
Zuidoost Utrecht
Meer weten over Betekenisvolle netwerken ›
Hoe kunnen we als organisaties goed samenwerken?

Door slagkracht op de gekozen doelen en afspraken

Vraagstuk

In de regio Zuidoost Utrecht wordt een knelpunt ervaren bij snelle opnamen van ouderen in een Eerstelijnsverblijf (hierna ELV). Het is belangrijk dat ouderen snel opgenomen worden in de juiste voorziening als het thuis even niet meer gaat. Echter het kost vaak veel tijd en overleg om voor een patiënt een opname te regelen. De kans is aanzienlijk dat de oudere in zo’n geval in het ziekenhuis opgenomen worden terwijl dat medisch gezien niet nodig is. Mogelijk kan dit voorkomen worden als er (extra) thuiszorg of ondersteuning voor mantelzorgers wordt ingezet. Unicum Huisartsenzorg, Warande, Accolade Zorg, Charim en het Diakonessenhuis hebben de handen ineen geslagen. Zij organiseren de samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen om zo te zoeken naar oplossingen voor dit probleem. De partijen hebben Raedelijn gevraagd om te helpen bij het realiseren van de samenwerking.

Aanpak

We pakken de vraag aan via twee lijnen. De eerste lijn is dat we met partijen werken aan een oplossing voor de knelpunten rondom Eerstelijnsverblijf. De doelstelling is te komen tot één loket waar de aanmelding en overdracht wordt geregeld. Het loket heeft inzicht in de lege bedden. De tweede lijn is dat we een regionale netwerksamenwerking inrichten. Met de relevante partijen (gemeenten, VVT, ziekenhuis, huisartsen en zorgverzekeraar) werken we aan gedeelde ambities, vertrekkend vanuit het vraagstuk van Eerstelijnsverblijf en andere niet-planbare tijdelijke zorg voor kwetsbare ouderen. Raedelijn bouwt aan het verstevigen van het netwerk. Dit doen we in de rol van netwerkcoördinator en voorzitter van het bestuurlijk netwerk. Ter ondersteuning van onze rol zetten we ook experts in op het gebied van dataintelligence en communicatie. Vanuit de populatiegerichte visie op kwetsbare ouderen in Zuidoost Utrecht stellen we samen met de partijen een inhoudelijke agenda op en werken we aan de realisatie hiervan.

Impact 

De organisaties in Zuidoost Utrecht staan voor de uitdaging om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar te houden. Dat kan alleen door samen te werken. Tussen organisaties, maar vooral ook over de verschillende domeinen heen. De netwerksamenwerking is een voorwaarde. Vervolgens is er slagkracht nodig gericht op de gekozen doelen en afspraken. Met de ontwikkeling van een transitiemonitor werkt het Netwerk Zuidoost Utrecht aan het zichtbaar maken van de impact. Zo wordt het zichtbaar in welke mate de samenwerking resulteert in meer welbevinden van ouderen en het terugdringen van ziekenhuisopnames.  

 

Naast het aanjagen en begeleiden van startende netwerken heeft Raedelijn onder andere de rol van netwerkcoördinator bij de ervaren netwerken GezondVeluwe en Trijn.

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!