Opdracht in de regio
Zuidoost Utrecht
Meer weten over Betekenisvolle netwerken ›
Hoe kunnen we als organisaties goed samenwerken?

Regionaal netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden

In het regionale netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden werken professionals samen aan zorg, ondersteuning en gezondheid voor de inwoner in de regio. Omdat ‘samen’ dé manier is om zorg en gezondheid betaalbaar, beschikbaar en kwalitatief goed te houden. En om met plezier te kunnen werken.

 

Wat doet Zuidoost Utrecht Verbonden?

In de regio Zuidoost Utrecht werken sinds 2018 verschillende partijen in de zorg en sociaal domein onder leiding van Raedelijn samen rondom het thema ouderenzorg. En in 2021 is de bestuurlijke tafel van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden benoemd tot de centrale plek om alle domeinoverstijgende zaken in de regio te bespreken.

 

Sinds 2023 coördineert het netwerk ook alles wat vanuit het IZA relevant is voor de regio. Concreet betekent dit dat het netwerk het opgeleverde regiobeeld op het niveau van Zuidoost Utrecht heeft verrijkt en geduidt, dat het netwerk een leidende rol op zich neemt in de opgaven die regionaal geadresseerd gaan worden en vanuit daar de transformatieopgaven voor de regio formuleert, indient en uitvoert.

 

Wie zit in het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden?

De hele regio is vertegenwoordigd in het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden. Deelnemers zijn: Accolade Zorg, Allerzorg, Altrecht, Buurtzorg, Het Diakonessenhuis, Gemeenten De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Quarijn, Santé Partners, Silverein, Unicum, Warande, Zilveren Kruis en Zorggroep Charim.

 

Hoe werkt Zuidoost Utrecht Verbonden samen?

Zuidoost Utrecht Verbonden maakt samenwerking mogelijk tussen alle domeinen en van operationeel tot bestuurlijk niveau. En door te werken vanuit de wensen en drijfveren van inwoners en professionals, maakt het netwerk altijd impact.

In 2021 stelde Zuidoost Utrecht Verbonden de agenda 2021-2023 vast. Deze bestaat uit drie thema’s: samenwerking in de wijk, overdracht en ontslag, en zorg voor mensen met GGZ-problematiek. Binnen deze drie thema’s voert het netwerk met coalities projecten uit die bijdragen aan de domeinoverstijgende samenwerking in de regio Zuidoost Utrecht.

 

Naast de thema’s zijn er drie belangrijke samenwerkingsverbanden die in en om het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden stappen maken in de regio. Dit zijn: samenwerkingsafspraken tussen de vijf gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de Krachtig Verbindende Toekomstvisie van de verpleeghuizen en thuiszorg (VVT), en het Wijkmanagement vanuit Unicum als regio-organisatie.

 

De komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) geeft het netwerk een nieuwe dimensie. Het IZA vraagt nóg krachtigere samenwerking. Dit geeft het netwerk de kans om verder te ontwikkelen.

 

Wat is de rol van Raedelijn in Zuidoost Utrecht Verbonden?

Raedelijn vervult twee belangrijke inhoudelijke en organisatorische rollen in dit netwerk. Want al sinds de start in 2018 neemt onze directeur Philippe Sprenger de rol van onafhankelijk technisch voorzitter op zich. En adviseur Sophie Schmitz is sinds 2022 netwerkcoördinator van Zuidoost Utrecht Verbonden.

 

Samen zorgen ze ervoor dat het netwerk op alle vlakken impact kan maken. Ze weten wat er speelt in de regio en welke vraagstukken er leven. Ze zorgen ervoor dat de randvoorwaarden voor een goed lopend netwerk geregeld zijn. Zoals een gedragen governance, een overlegschema met inspirerende programma’s en de communicatie van en over het netwerk. En ze leveren een inhoudelijke bijdrage door ook in de coalities mee te doen en mee te denken over de gewenste koers. 

 

Deze adviseurs werken aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!