Opdracht in de regio
Noordwest Veluwe
Meer weten over Impact met data intelligence ›
Hoe meet je of doelstellingen bereikt worden?

Door monitoring met kwalitatieve en kwantitatieve data

Vraagstuk

Raedelijn is intensief betrokken bij netwerkorganisatie GezondVeluwe. Dit netwerk streeft naar samenhangende zorg van grote kwaliteit, gericht op meer ervaren gezondheid van de inwoners van de regio, tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Informatiemanagement en een interactief dashboard met monitorgegevens maakt hier een integraal deel van uit. Door monitoring met kwalitatieve en kwantitatieve data worden resultaten inzichtelijk gemaakt en weten we of de doelstellingen daadwerkelijk bereikt worden. 

Aanpak

We zorgen er binnen elk project vanuit GezondVeluwe voor dat er een gedeeld beeld van de populatie is en dat de voortgang van de projecten wordt gemonitord op kwaliteit, gezondheid, kosten en werkplezier professionals (‘Quadruple Aim’). Soms betekent dat dat we gesprekken voeren met patiënten en professionals, soms sturen we hiervoor (korte) vragenlijsten uit. Daarnaast maken we gebruik van managementinformatie van de samenwerkingspartners en openbare data. Het uitgangspunt van de monitoring is dat we de registratielast voor de betrokkenen zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd zo goed mogelijk uitspraken willen doen over de doelstellingen. De resultaten worden weergegeven in het interactieve dashboard en vanuit Raedelijn draagt een informatiemanager actief zorg voor het organiseren, structureren en ontwerpen van de dataflows.

Impact

Het dashboard geeft op verschillende niveaus inzicht in de kosten maar ook over hoe inwoners hun gezondheid en de kwaliteit van zorg ervaren. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar hoeveel kwetsbare ouderen een huisartsenpraktijk heeft en of het aantal bezoeken aan de huisartsenpost en spoedeisende hulp in ziekenhuis is toe- of afgenomen. Het dashboard is interactief, dat betekent dat de gegevens per kwartaal geactualiseerd worden. Dit geeft een basis om met partijen het goede gesprek te voeren over of we de goede dingen doen en of we die dingen ook goed doen. 

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!