Impact met data intelligence

Weten wat werkt en wat kan werken

Kwalitatieve en kwantitatieve data zetten we om naar informatie en kennis. Zo geven we inzicht in trends en ontwikkelingen op zowel wijkniveau als voor de regio. Hiermee kunnen we samenwerkingen verbeteren en de impact van ons werk laten zien.

 

Raedelijn als regionale onafhankelijke partner met kennis van data intelligence. Daar willen we op herkend worden. Daarnaast adviseren we hierover in het kader van samenwerkingsverbanden. Ons doel hierbij is proactief bijdragen aan heldere en onderbouwde besluitvorming. Impact met data intelligence is geen doel op zich maar een krachtig middel dat wij inzetten in samenwerkingstrajecten.

Ik vind het belangrijk dat we voor elk traject inzichtelijk maken wat de impact hiervan is. Voor zowel de inwoner als de professional. Dit inspireert, verbindt en zet aan tot verdere verbeteringen. Hoe we de impact laten zien varieert van een interactieve monitor tot een gezamenlijk vertrekpunt met kwalitatieve en kwantitatieve informatie (gedeeld beeld). Raedelijn is hierin onafhankelijk en kent de context en regio als geen ander. Dat maakt deze aanpak uniek en waardevol.
Nieuwsgierig geworden en
wil je meer weten?
AdviseursNieuwsOpdrachten