Opdracht in de regio
Utrecht Stad
Meer weten over Gezondheid van de toekomst ›
Hoe kunnen eerstelijns professionals geldstress bij patiënten signaleren?

Geldstress in de eerstelijn

Armoede en geldstress kunnen grote impact hebben op iemands fysieke en mentale gezondheid. Om geldstress te leren signaleren bij patiënten is het project Geldstress en de eerstelijn gestart. Met dit project werken we aan preventie: mensen worden eerder geholpen en de kennis van de eerstelijn over armoede en geldstress wordt verstevigd.

 

Wat houdt Geldstress in de eerstelijn in?

In dit project werken de eerstelijnszorg, sociale teams, gemeenten en ervaringsdeskundigen nauw samen. Het doel hiervan is om als partners sámen te leren hoe ze geldstress kunnen signaleren. Want hoe herkent een arts en ook een patiënt dat hart- en vaatziekten, angst en depressie, of een verandering in iemands gedrag worden veroorzaakt door financiële problemen? Want als geldstress de achterliggende oorzaak is van klachten heeft een patiënt bijvoorbeeld veel meer baat bij hulp van een sociaal team dan met slaapmedicatie of een verwijzing naar GGZ. Het is dus belangrijk dat professionals leren hoe ze de vraag áchter de vraag kunnen herkennen.

 

We hebben in dit project ook veel aandacht voor de stap na signalering: hoe maak je geldstress bespreekbaar en met wie kun je dan het beste samenwerken? Het is heel precies werk, omdat veel mensen schaamte hebben voor financiële problemen.
 

Wat is nodig om goed en ‘warm’ te kunnen doorgeleiden? Wat vraagt dat van elke professional? En hoe bespreek je dat goed met de patiënten? Het gaat om heel sensitief werken, zonder de stress bij de patiënten én bij de samenwerkende partners te verhogen. Samenwerken als een team, dat is de klus.

 

Wat doet Raedelijn in Geldstress in de eerstelijn?

We brengen de samenwerkende partners bij elkaar ín en rond de huisartsenpraktijk. We helpen bij het opstellen van een gezamenlijke visie en werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en samenwerken rond financiële problemen. Zo’n samenwerking is niet vanzelfsprekend; de verschillende partners hebben bijvoorbeeld verschillende doelen of opvattingen over het werk. Ook de financiering van de taak roept vragen op. Raedelijn begeleidt de partners bij elke stap die genomen moet worden bij het aangaan van de samenwerking. Ook houden we de verbinding met grote transities als IZA en GALA en houden ‘juiste zorg op de juiste plaats’ in het vizier.

 

Daarnaast organiseren we samen met de partners webinars en scholingen, waarbij ook ervaringsdeskundigen betrokken zijn. De ervaringsdeskundigen die daaraan meewerken benoemen de impact die dit geldstress op hen heeft. Hun ervaring wordt belangrijk gevonden en heeft invloed op de praktijk. 

 

In 2023 breiden we uit met nieuwe huisartspraktijken. Verder werken we in verschillende gezondheidscentra aan samenwerking op dit terrein tussen het medisch en het sociaal domein.

 

Deze adviseurs werken aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!