Opdracht in de regio
Zuidoost Utrecht
Meer weten over Impact met data intelligence ›
Hoe breng je de reis in kaart van ouderen in de spoedzorg?

Door gebruik te maken van bestaande data

Vraagstuk

Waar is verdere regionale samenwerking nodig om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen te verbeteren? Dat was één van de vraagstukken binnen het Netwerk Zuidoost Utrecht waarin we met allerlei partijen werken aan een traject waarin verbetering van de spoedketen en het programma Langer Zelfstandig Thuis centraal staan. Samen met Vektis Intelligence en vertegenwoordigers van ziekenhuizen, gemeenten, thuiszorg en huisartsen hebben we (cijfermatig) de ‘patient journey’ van ouderen in de spoedzorg in kaart gebracht voor de regio Zuidoost Utrecht.

Aanpak

Wij maakten gebruik van declaratiegegevens uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige zorg (WLz) en waar mogelijk ook gegevens uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor hebben wij in beeld waar de ouderen waren in de week voor hun opname en in de twee weken erna. Een greep uit de uitkomsten: 24% van de ouderen (65+) had in 2017 een spoedzorgbehoefte in de regio Zuidoost Utrecht. Er zit een groot verschil in het aantal kwetsbare ouderen per gemeente. Van de kwetsbare ouderen die op de Eerste Hulp belanden, blijft 62% daarna in het ziekenhuis. De helft van de kwetsbare ouderen die een Eerstelijnsverblijf opname heeft, gaat daarna niet naar huis maar naar een verpleeghuis.

Impact

Door de analyse zijn enkele patiëntreizen in kaart gebracht die laten zien dat er verschillende patiëntstromen zijn binnen de spoedzorg. Met de inzichten uit de analyse werkt het Netwerk Zuidoost Utrecht verder aan een verdere verbetering van de spoedketen. Met als uiteindelijke doel dat ouderen in de regio juiste zorg op de juiste plek ervaren. Daarnaast is de analyse een nieuw product dat in te zetten is in andere regio’s.

 

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!