Opdracht in de regio
Utrecht Stad
Meer weten over Gezondheid van de toekomst ›
Samen werken aan een duurzaam verschil en een goed begin voor ouders en kind

Ambassadeur Kansrijke Start

Wat doet een ambassadeur Kansrijke Start? 

We willen alle kinderen een goede startpositie geven zodat ze gelukkig, gezond en veilig opgroeien. Binnen het programma Kansrijke Start leren we beter aan te sluiten op (toekomstige) ouders. Raedelijn-adviseur Els Bremer probeert in haar rol als ambassadeur Kansrijke Start die hulp en ondersteuning die er is in het netwerk van organisaties te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van die ouders. En dan met name samen met ouders in kwetsbare situaties, en samen met professionals hiervan te leren.

 

Hoe sluiten we aan bij de ouders? 

Er wordt al veel gedaan op dat gebied. Maar in het huidige systeem rond de eerste 1000 dagen van een kind domineert vaak de blik van professionals. Daarbij ligt de focus op de gemiddelde ouder. Waardoor ouders die het het hardst nodig hebben, vaak net niet de goede hulp krijgen. Denk aan ouders die uit het buitenland komen. Zij hebben vaak een klein sociaal netwerk en zijn nauwelijks op de hoogte van reguliere hulp of activiteiten. Of ouders met geldzorgen of een te krappe woning. Dan is er stress. En stress is risicovol tijdens zwangerschap, geboorte en opvoeding.

 

Hoe brengt Raedelijn daar verandering in?

Een lerend netwerk door ontmoeten

Dit doen we samen met ouders. Bijvoorbeeld door ontmoetingen met ouders te ondersteunen, en door hen dan te verbinden met professionals. De ouders geven elkaar tips en steun. En de professionals leren van de ouders: wat hebben zij nodig? 

 

Daarnaast organiseren we spiegelgesprekken tussen ouders en professionals om samen te leren. Als we ouders vragen waar zij behoefte aan hebben, noemen ze: betere informatie, het vormen van een netwerk als jong gezin en het verminderen van stress, bijvoorbeeld door armoede. Zij vinden vooral ook belangrijk dat er goed geluisterd wordt en dat hulp bij hen aansluit. Ook willen zij zelf graag andere ouders ondersteunen. Omdat ze willen voorkomen dat anderen hetzelfde meemaken als zij. Voor professionals betekent dit dat ze meer ruimte gaan maken voor dat wat ouders nodig hebben. Daardoor verandert hun rol in de wijk.

 

Deze geleerde lessen delen we op allerlei manieren. Met ouders, professionals, beleidsmedewerkers en organisaties. Zo leren we samen. 

 

Hoe zorgt de ambassadeur Kansrijke Start voor een blijvende verandering?

Relatiegericht werken is duurzaam

Het belangrijkste is dat alle betrokken eenzelfde doel zien. Het doel dat we écht samenwerken met ouders in de wijk. In de ontmoetingen met ze, in de hulpverleningsrelatie én in de organisatie van activiteiten. Want de relatie van ouders en professionals beïnvloedt de relatie van de ouder met zijn of haar kind. Een tweede punt is dat de ouders, die al veel ervaring hebben met kinderen, een voorbeeld zijn voor andere ouders. Zij zorgen voor de duurzame verandering, mits zij gesteund worden in hun rol. Ze gaan vrijwilligerswerk of een opleiding doen. Zij kunnen werk vinden en bouwen zelfvertrouwen op. En dat helpt hun kinderen.

 

Het is dus belangrijk dat ouders, professionals én management naar hetzelfde doel toewerken. Want als de relaties goed zijn en enkele personen zich er volop voor inzetten is die verandering echt mogelijk. We monitoren dit actief. Het motiveert enorm om te horen dat ouders en hun kinderen echt wat hebben aan deze aanpak.

 

Van de belangrijkste veranderingen hebben we een checklist van succesfactoren gemaakt. Daarin gaat het onder andere over gelijkwaardigheid, waardering, co-creëren, een betrouwbare partner zijn en coachend werken. Deze lijst gebruiken we om deze aanpak ook op andere plekken te stimuleren. Zolang we deze successen blijven zien zal dit ouders en professionals echt helpen bij een kansrijke start.

Deze adviseur heeft gewerkt aan de opdracht en vertelt je er graag meer over


Neem gerust contact op!