18-03-2021 | Nieuws

Wijknetwerken: samen sterk voor zwangeren in een kwetsbare situatie

In Utrecht en Amersfoort zijn in 2019 en in 2020 experimenten gestart om samen te werken voor zwangeren in een kwetsbare situatie. Via casuïstiekbespreking of MDO hebben partners zoals verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, JGZ en buurtteams kennis gemaakt en elkaars werkwijzen leren kennen. Dit is gedaan in vier verschillende wijken onder begeleiding van Raedelijn. De deelnemers uit deze pilots kwamen eind februari samen tijdens een digitale leersessie. De geleerde lessen zijn in een mooie publicatie gebundeld: om van elkaar te leren maar ook om andere professionals te inspireren.

 

Het is een enorme uitdaging: kwetsbare situaties vroeger signaleren en in samenwerking bijdragen aan een gezonde, kansrijke en veilige start van een jong gezin. Dit vraag om investeren in elkaar leren kennen in de wijk. Want hoewel samenwerken veel oplevert, kost het eerst tijd en energie. Onderstaande publicatie geeft tips en trics voor goede samenwerking.

 

Een mooi voorbeeld van wat een netwerk kan opleveren deelt Buurtteammedewerker Heleen Valeton. 

 

De meerwaarde van een wijknetwerk in de praktijk
Ik werkte met een jonge aanstaande moeder, laat ik haar Suzanne noemen. Haar basis leek totaal niet op orde. Suzanne had geen veilige woonsituatie, weinig netwerk, en het netwerk dat er was bestond uit dealers en gebruikers, bovendien was ze zwanger van een ex-gedetineerde. Ze had forse schulden en het was niet bekend of ze soms nog drugs en alcohol gebruikte. Er waren meerdere hulpverleners betrokken bij haar. Zijzelf wilde eigenlijk niet dat iemand zich met haar ‘bemoeide’, maar ze wilde wel hulp. Door de samenwerking te zoeken met alle betrokken hulpverleners, zorgen en verantwoordelijkheid uit te spreken en Suzanne hier deelgenoot van te maken, lukte het om haar te bewegen naar een moederkind-huis. Met resultaat! Samen met Suzanne ging ik op intake. Met tranen in de ogen liep Suzanne de deur uit en zei: “ik hoop echt dat ik hier mag komen wonen”. Nu, een jaar later, heb ik nog steeds af en toe contact met Suzanne. Het gaat heel goed met haar, ze is gezond (zowel fysiek als mentaal) en stroomt binnenkort uit naar een meer zelfstandige woonvorm.

 

Samen kennis delen
Ben je eerstelijns professional of werk je in het sociaal domein? Alle geleerde lessen, tips & trics hebben we gebundeld in een verslag van de leersessie. Zo kunnen we met elkaar, in de wijk, werken aan een zo optimaal mogelijke start voor jonge (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties!

 

Raedelijn heeft de experimenten in de wijk begeleid en we kunnen jou helpen! Wil je meer weten of sparren naar aanleiding van deze publicatie?