12-04-2021 | Nieuws

Welke impact heeft corona op langdurige stress en hoe ga je daarmee om?

We hebben al ruim een jaar te maken met corona. Professionals in de eerste lijn merken de gevolgen. Een grote groep burgers wordt door hun kwetsbare positie hard geraakt door de gevolgen van COVID-19.

 

Voor sommige mensen hebben de coronamaatregelen een negatieve impact op hun leven. Bijvoorbeeld langdurige stress, ontstaan of versterkt door corona, heeft negatieve invloed op gezondheid en welzijn. Voor anderen brengt de coronapandemie juist groeiende aandacht voor zelfmanagement. Dit blijkt uit onderzoek door onder meer Nivel en Trimbos.

 

Impact corona op (langdurige) stress

Raedelijn denkt graag mee hoe in te spelen op de gevolgen van de pandemie. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar de mogelijke impact van de coronatijd op de ervaren (langdurige) stress onder patiënten/cliënten in onze regio. Kortom: Hoe kunnen professionals in de eerstelijn en welzijn zich voorbereiden op herstel van gezondheid, wat zijn helpende interventies? Voor de ontwikkeling van een handreiking vraagt Raedelijn uw input.

 

Ervaringen professionals eerste lijn 

Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van deze impact op langdurige stress en wat helpende interventies zijn volgens professionals. Wij hebben daarvoor een beknopte vragenlijst ontwikkeld voor eerstelijns professionals en nodigen hen uit om deze hier in te vullen>>

Wij bundelen de verzamelde kennis in een overzichtelijke handreiking voor (zorg)professionals met daarin aandacht voor:

  • Wat zijn de signalen uit het veld?
  • Waar kan je als zorgprofessional extra op letten?
  • Wat zijn helpende interventies?

 

Wat kunnen we samen doen?

Deze handreiking kan - naar behoefte - samen met partners op regionaal of lokaal niveau gebruikt worden om concreet mee aan de slag te gaan. 

 

Professional in de eerste lijn?
Vul hier de vragenlijst in