28-08-2023 | Nieuws

Website oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht live

Het oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht heeft sinds deze week een eigen website. Op de site staat alle informatie over het netwerk en er is ook een sociale kaart van de regio te vinden. 

 

De website is ontwikkeld voor zowel professionals als patiënten. Naast de algemene informatie en het laatste nieuws van en over het netwerk, is er een sociale kaart te vinden op de website. Hierop staan met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten in hun eigen woonomgeving begeleiden en ondersteunen. 

Over de website

De website is samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkeld. IKNL heeft op oncologiezorgnetwerken.nl alle oncologiezorgnetwerken in Nederland in kaart gebracht. Ook hebben ze een sjabloon gemaakt waarmee lokale netwerken gemakkelijk een eigen webpagina te ontwikkelen. Zo is het voor alle oncologiezorgnetwerken mogelijk een eigen website te hebben.

 

Nieuwe editie nieuwsbrief verzonden

Om het heugelijke nieuws van de website bekend te maken, is er ook een nieuwe editie van de nieuwsbrief van oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht verschenen. In deze editie lees je ook meer over de netwerkbijeenkomst in november, over de mensen achter oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht en vertelt een professional uit de regio, dit keer Ria Anda, over haar werk. Ria werkt bij Santé Partners als gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg.

Raedelijn-adviseurs Annemarie Lubberts en Edith de la Fuente begeleiden het oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht bij het opzetten, verdiepen en verduurzamen van dit netwerk. Dit uit zich onder meer in een gezamenlijke ambitie en doelen van het netwerk, het voorbereiden van de kwaliteitstoetsing, het ontwikkelen van communicatiemiddelen zoals een website en de organisatie van netwerkbijeenkomsten. Vanuit hun onafhankelijke positie en kennis van de regio besteden ze samen met de initiatiefnemers ook aandacht aan inbreng vanuit ervaringsdeskundigen en samenwerking met partijen als gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen. 

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs