31-05-2022 | Video

Video: zo maakt Raedelijn impact in de regio zichtbaar

Elke organisatie wil natuurlijk impact maken. Toch zijn er verschillende manieren hoe je naar impact kan kijken. Hoe wij dat doen, zie je in deze video.

 

Zorg en welzijn staan onder druk. We zien enorme werkdruk in de huisartsenpraktijken, lange wachtlijsten in de GGZ en een tekort aan arbeidskrachten. Niemand kan dat alleen oplossen. Daar is goede samenwerking tussen betrokken partijen voor nodig. Bijvoorbeeld door huisartsen, ziekenhuizen, welzijn en gemeenten. Domeinoverstijgende samenwerking noemen we dat.

 

Vanuit Raedelijn organiseren en begeleiden we netwerken en projecten die aan zo’n goede samenwerking bijdragen. Dit doen wij op wijk-, gemeente- en regio niveau. Hierbij is ons uitgangspunt dat de verandering die wij voor ogen hebben ook werkt en tot het gewenste effect leidt. 

 

Benieuwd hoe we dit in de praktijk doen en wat onze leerervaringen zijn? Daar komen we later bij jullie op terug. Hebben jullie nu al een vraag? Bel ons!

 

Media

Meer weten? Neem contact op met een van onze betrokken collega's