04-01-2024 | Nieuws

Verbeterprojecten in de palliatieve zorg

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn krijgen vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. Het is belangrijk dat deze zorgverleners goed met elkaar samenwerken. De zogeheten transmurale samenwerking moet op orde zijn. Met twee verkenningen werd in het voorjaar van 2023 inzichtelijk gemaakt wat de ervaringen zijn rondom transmurale zorg in de regio Utrecht en wat de verbeterpunten zijn.

 

Van verkennen naar verbeteren 

Er is een inventarisatie gedaan onder zorgverleners in de regio. Wat gebeurt er al en wat kan er verbeterd worden? En wil men daarin investeren? 

  

Afgelopen zomer werden de resultaten gepresenteerd op de werkconferentie Van verkennen naar verbeteren. In groepjes hebben de deelnemers gewerkt aan voorstellen voor drie verbeterpunten van de transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. 

 

Drie verbeterpunten

  1. Lijnloze zorg, oftewel netwerkzorg, waarbij de patiënt het middelpunt is in een netwerk van zorgverleners uit verschillende organisaties
  2. Coördinatie van zorg beschikbaar voor patiënten en naasten
  3. Een wegwijzer voor patiënten en naasten in zorgland

 

Vervolg door middel van bouwstenen

Binnen Septet, het consortium palliatieve zorg in Midden-Nederland, is besloten om aan de slag te gaan met een aantal concrete verbeterprojecten in de regio. Raedelijn begeleidt dit traject. Op dit moment wordt er op basis van bouwstenen op het gebied van netwerkzorg, dezelfde taal spreken en elkaars expertise en deskundigheid vinden, regie, en toegankelijk en beschikbaarheid een regiovisie opgesteld. Wat willen we patiënten en naasten over vijf jaar kunnen bieden op het gebied van transmurale samenwerking?

 

Als vervolg komen er in de regio’s Utrecht Stad en Zuidoost-Utrecht enkele pilots. De andere deelnemende netwerkregio’s kunnen daar op termijn weer van profiteren.

 

De aanbevelingen voor verbetering staan in de rapportage van Raedelijn en in de  factsheet lees je over de verkenningen. 

 

De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht lieten een verkenning doen naar de ervaringen van mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. In juni verscheen het boekje Een kwestie van geluk, waarin de uitkomsten staan en acht aanbevelingen voor verbetering zijn geformuleerd. Een aanrader om te lezen. 

 

Ideeën?

Loopt er een project rondom transmurale palliatieve zorg in jouw organisatie? Hebben jullie een innovatieve manier van samenwerken met andere organisaties? Of heb je een ander idee voor een belangrijke verbeteractie op palliatief gebied die we gezamenlijk kunnen oppakken? We horen het graag. Wellicht kunnen we jouw idee realiseren in de regio.

Deze adviseurs werken aan dit project. Neem gerust contact met ze op.