14-03-2024 | Nieuws

Van regioplan naar uitvoeringsagenda voor Noordwest Utrecht

Eind december is het regioplan Midden Nederland opgeleverd. Nu is het tijd voor de uitvoering hiervan. Voor de regie en de juiste focus op de uitvoering in de subregio Noordwest Utrecht, is een bestuurlijke regiegroep gestart. Zij nemen het voortouw bij het vertalen van het regioplan in een uitvoeringsagenda en eventuele transformatieplannen.

 

De bestuurlijke regiegroep

De bestuurlijke regiegroep wordt door Raedelijn ondersteund in de rol van netwerkcoördinator. Voor de verdere uitwerking en coördinatie van de uitvoeringsagenda is een kernteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van de VVT, gemeenten, huisartsen, GGZ en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Binnenkort komt dit kernteam in een startbijeenkomst bij elkaar om te komen tot een concept-uitvoeringsagenda. De uitkomsten van de drie inhoudelijke IZA-werkgroepen (sociale basis en eerstelijn, gezond ouder worden en mentale gezondheid) en een overzicht van in de regio opgehaalde projecten vormen de basis van deze uitvoeringsagenda. 

 

Hechte wijkverbanden 

In het IZA zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg vanuit wijkverbanden. Zo kan de continuïteit en toegankelijkheid van deze zorg gewaarborgd blijft. Deze bestuurlijke afspraken zijn verder uitgewerkt in de landelijke visie eerstelijnszorg 2030.

 

Raedelijn is actief betrokken bij de versterking van de eerstelijn in Noordwest Utrecht. Raedelijn is gevraagd als projectleider om een start te maken met het betrekken van de juiste partijen, het opstellen van een plan van aanpak en het inrichten van de projectgovernance. Het doel van deze versterking is dat in iedere wijk bij samenhangende zorgvragen wordt samengewerkt in een wijkverband van huisartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en sociaal domein. In 2024 zal een vervolgsubsidie worden aangevraagd voor de implementatie van de hechte wijkverbanden.

 

Paramedische organisatiegraad

Ook is Raedelijn de afgelopen tijd in Noordwest Utrecht bezig met het verhogen van de paramedische organisatiegraad. Met de komst van het IZA is een hoge organisatiegraad wenselijk. De voordelen zijn o.a. het versterken van de mono- en multidisciplinaire samenwerking, één aanspreekpunt in de regio voor alle paramedici en daarmee ook medezeggenschap aan diverse (bestuurs)tafels en nauwe contacten met de andere (zorg)domeinen. Met een multidisciplinair kernteam zijn de afgelopen maanden stappen gezet om te komen tot een paramedische coöperatie (ParaNU in oprichting). 

 

Op 14 maart vond een netwerkbijeenkomst plaats voor de ergotherapeuten van  Noordwest Utrecht. Er was sprake van een goede opkomst aan eerstelijns ergotherapeuten vanuit de hele regio, vrijwel alle eerstelijns praktijken en de VVT-instellingen waren vertegenwoordigd. Met het oog op de toenemende zorgvraag werden goede voorbeelden en ideeën voor de toekomst gedeeld. Het was een succesvolle bijeenkomst waaruit de urgentie bleek om te gaan samenwerken. 

 

Wil je meer weten over de plannen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.