12-01-2024 |

Advisering regionale paramedische vereniging FleGel

FleGel is de regionale paramedische vereniging van Noord-west Veluwe en Zeewolde. Raedelijn adviseert FleGel over verdere professionalisering door een advies over de interne organisatie en een businessplan.  

 

Over FleGel

In de organisatie FleGel zijn verschillende paramedische disciplines verenigd en zijn verschillende netwerken actief. Raedelijn-collega’s Denise Seelen, Casper Orsel en Hieke van Haarst adviseren FleGel over verdere professionalisering. Zodat FleGel nog beter bijdragen aan het bevorderen van gezondheid van de inwoners. En dat is een van de doelstellingen uit het IZA Regioplan.

 

Het landelijke programma Organisatiegraad paramedische zorg stimuleert regionale paramedische samenwerking en samenwerking van de paramedici met andere disciplines in het sociale en medische domein. FleGel is koploper in Nederland als het gaat om organisatiegraad en de vereniging van verschillende paramedische disciplines in de eerste lijn. Zij hebben een positie in de regio als vertegenwoordiger van de paramedici: FleGel is één van de partners van GezondVeluwe, het samenwerkingsverband van gemeenten, sociaal domein, eerste en tweede lijn in de Noord-west Veluwe en Zeewolde.

 

Wens naar en ruimte voor verbetering

Bij FleGel is er de wens naar en ruimte voor verbetering en verdere professionalisering. De samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen FleGel kan beter. Het vraagt om meer betrokkenheid en verbondenheid van de leden met FleGel. Verbetering van de interne communicatie en multidisciplinaire samenwerking binnen werkgroepen op thema’s als gezond ouder worden, chronische zorg, preventie en leefstijl en de juiste zorg op de plek dragen daaraan bij. Deze thema’s staan ook in het IZA Regioplan van Noord Veluwe en Zeewolde. Raedelijn heeft zin om deze klus gezamenlijk op te pakken en Flegel goed verder te professionaliseren.

  

Raedelijn en Flegel

Raedelijnsprak met stakeholders van binnen en buiten de organisatie en presenteerde haar bevindingen aan de leden in de ALV van december. Deze bevindingen worden nu uitgewerkt in een advies over de interne organisatie en een businessplan.  

 

Op naar intensievere samenwerking

Zowel bij de leden als externen (huisartsen, zorgverzekeraar) is er draagvlak voor intensievere samenwerking. De paramedici zijn belangrijk in het realiseren van de ambities uit het Regioplan Noord Veluwe en Zeewolde. Door onder de vlag van FleGel multidisciplinaire zorgprogramma’s te ontwikkelen, kan FleGel bijdragen aan het bevorderen van gezondheid van de inwoners en het bieden van passende zorg en ondersteuning, waar nodig, dichtbij huis en opnamevoorkomend.  

 

Er wordt nu, door Raedelijn, gewerkt aan een advies- en businessplan. Vanzelfsprekend houden we je hiervan op de hoogte via de website en Linkedin.  

 

 

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact op met onze collega's.