05-10-2023 | Nieuws

Ontwikkeling groepsaanbod in GEM Noordwest Veluwe

De eerste contouren voor het vormgeven van een experiment rondom groepsaanbod binnen GEM zijn geschetst. Daarmee zet Noordwest Veluwe een volgende stap in de ontwikkeling van het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM).

 

Onder begeleiding van Raedelijnadviseurs Sophie Schmitz en Karlijn van Kats en het landelijke GEM-team werkten deelnemers aan het eerste Veranderatelier Groepsaanbod aan een gezamenlijk beeld van wat nodig was en werd een start gemaakt met de vertaling van beeld naar experiment. Een geslaagde middag waar mensen ‘geïnspireerd’, ‘nieuwsgierig’ en ‘enthousiast’ vandaan kwamen. 

 

Waarom Groepsaanbod?

Groepsaanbod is één van de onderdelen van GEM. De GEM-gedachte is dat mensen in groepsbehandeling van en met elkaar leren en ontwikkelen door de inzet van hun eigen ervaringen. Mensen zijn net zo zeer 'patiënt' als ‘behandelaar’. Bovendien zorgt het organiseren van meer groepsaanbod ervoor dat we de grote hoeveelheid vragen die er zijn rondom mentale gezondheid veel sneller een plek kunnen geven dan wanneer we ons vooral richten op individuele therapie.

 

Wat hebben we gedaan in het eerste veranderatelier Groepsaanbod?

In dit eerste veranderatelier vertelden Philippe Delespaul, Michael Milo en Gijs Ockeloen over het hoe, wat en waarom van GEM en specifiek het belang van groepsaanbod binnen GEM. 

Na deze duik in het gedachtegoed was het tijd om aan de slag te gaan. We inventariseerden de kansen en bedreigingen voor het werken van groepen. De aanwezigen zagen de bedreigingen vooral als uitdagingen. De positieve energie werd vertaald naar concrete ideeën. Groepen die opportuun zijn om te combineren in een experiment werden verzameld. 

Tot slot stonden drie enthousiastelingen op om, met behulp van de input van de dag, aan de slag te gaan met het maken van een plan voor een eerste experiment groepsaanbod op de Noordwest Veluwe.

Meer weten? Hier vind je het verslag, inclusief beeldmateriaal en slides.

 

Wat is GEM?

GEM staat voor Ecosysteem Mentale Gezondheid. Raedelijn-adviseur Marian Kesler schreef eerder al een artikel over GEM en wat het precies inhoudt.

 

In dit filmpje van Michael Milo, verbinder en verandermanager GEM, vind je nog meer uitleg over GEM.

 

Media