24-11-2022 | Nieuws

Kattenbroek Positief Gezond: van ambitie naar werkelijkheid

In 2021 formuleerden diverse medische en welzijn professionals in de Amersfoortse Wijk Kattenbroek de ambitie om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid door de wijk te verspreiden. Zie ook: Kattenbroek Positief Gezond. Inmiddels is het moment daar om het project over te laten gaan in een gestructureerde wijk aanpak. Maar hoe zijn we daar gekomen en wat hebben we in de tussentijd gedaan? Daarover meer in dit nieuwsbericht.

 

Waar komen we vandaan

Het doel van Kattenbroek Positief Gezond is dat bewoners vanuit een brede kijk op gezondheid worden benaderd. Dit ontstaat wanneer professionals uit verschillende domeinen dezelfde taal spreken en elkaar weten te vinden. 

 

Het project is gefaseerd opgezet. Steeds meer professionals met diverse achtergronden werden getraind en raakten bekend met het gedachtegoed van positieve gezondheid. Tegelijkertijd werden er voor de bewoners van Kattenbroek verschillende activiteiten georganiseerd om hen kennis te laten maken met het gedachtegoed. 

 

Een multidisciplinair kernteam vormde de drijvende kracht achter deze beweging. Mede dankzij hen zijn professionals getraind en zijn er intervisie bijeenkomsten georganiseerd.

 

Waar gaan we naartoe

Hetzelfde kernteam zorgt nu voor een duurzame overgang naar de Gezonde Wijk Kattenbroek. Dit is een structureel, multidisciplinair overleg waar professionals vanuit verschillende domeinen uit de wijk bijeenkomen om met elkaar en samen met bewoners aan de slag te gaan voor betere gezondheid van de bewoners in de wijk. Hiermee borgen we dat het gedachtegoed van positieve gezondheid geen lostaand initiatief is, maar juist aan de basis staat van alle lopende en toekomstige intiatieven in de wijk.

 

Rol van Raedelijn

Wij geloven in het werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, omdat het zich richt op alle dimensies in het leven en uitgaat van eigen regie. Het is een gemeenschappelijke taal, die een brug slaat tussen domeinen. Als projectleider hebben wij het multidisciplinaire kernteam met een vaste frequentie bijeen gebracht en de bijeenkomsten aangejaagd en voorgezeten. We hebben het kernteam gestimuleerd om na de trainingen en intervisie vooral het te gaan doen en hun achterban actief erbij te betrekken. Zo konden we blijven aansluiten bij de lokale werkelijkheid van de Wijk Kattenbroek.

Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs