26-08-2022 |

Juiste Zorg op Juiste Bed afgerond

Het project Juiste Zorg op Juiste Bed met de Juiste Overdracht is afgerond. Helemaal klaar is het niet. Want de deelnemers vanuit de ziekenhuizen en VVT-instellingen gaan nu aan de slag met het gezamenlijke actieplan dat uit het project is voortgekomen. 

 

In een hiervoor opgericht regionaal tactisch overleg nemen de ziekenhuizen en de VVT-instellingen de regie op de verdere uitwerking en uitvoering van de verbetervoorstellen. De voorstellen die ze onder de loep nemen zijn:

 

  • Het proces van indicatiestelling verbeteren
  • Het proces van overdracht en ontslag verbeteren
  • De registraties over de doorstroming in de keten die in de pilot-fase van het project zijn gedaan voortzetten. Daarna doorontwikkelen naar een model om het proces te monitoren

 

In de eindrapportage van het project Juiste Zorg op Juiste Bed met de Juiste Overdracht is onderstaande infographic toegevoegd, die het hele doorlopen proces in beeld brengt. 

visual juiste zorg op juiste bed 111868100571

Bekijk de visual Juiste Zorg op Juiste Bed groter door 'm hieronder te downloaden.


Meer informatie over het project

In een eerder bericht op onze website deelden we al meer informatie over de analysefase van het project Juiste Zorg op Juiste Bed met de Juiste Overdracht. Met dit project willen ziekenhuizen en VVT instellingen in Utrecht en Eemland de doorstroom in de keten van de geplande uitsplaatsingen voor patiënten met een indicatie geriatrische revalidatiezorg (GRZ) of Eerstelijnsverblijf (ELV) Hoog complex van het ziekenhuis naar een VVT-instelling verbeteren. Dat moet leiden tot vermindering van het aantal patiënten dat in de ziekenhuizen wacht op een vervolgplek.

Meer weten? Neem contact op met onze collega's