14-12-2022 | Nieuws

Hoe monitor je een lokale coalitie Kansrijke Start?

Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zijn inmiddels meer dan 270 lokale coalities gestart die zich richten op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Een lokale coalitie verbindt het medische en sociaal domein rond de zwangerschap met elkaar, om zo (aanstaande) ouders optimaal te ondersteunen. 

 

Iedere lokale coalitie formuleert ambities, doelen en/of speerpunten waar zij zich op willen focussen. Een essentieel onderdeel van een succesvolle lokale coalitie is om gedurende het traject inzichtelijk te maken of je met elkaar op de goede weg zit richting het behalen van je doelen of ambities. 

 

Hoe doen we dat?

De eerste stap is om de gestelde ambities of doelen te operationaliseren naar meetbare indicatoren. Het is van belang dat de gekozen indicator meet wat je wil meten, zodat de lokale coalitie zo nodig kan bijsturen. Voorbeelden van indicatoren zijn: het aantal kinderen dat geboren wordt in een kwetsbare situatie, het aantal interventies of programma’s die hebben plaatsgevonden, ervaringen van ouders of het aantal zwangere vrouwen met schulden in jaar van bevalling. Vervolgens verzamel je de data: dit kan aan de hand van openbare cijfers, zoals de Kansrijke Start indicatoren via regiobeeld.nl, registratiecijfers van betrokken partijen of via ervaringsverhalen van ouders. De verhalen van ouders geven kleur aan de data en ook ideeën voor wat er nodig is.

 

Via bijvoorbeeld een dashboard presenteer je de verzamelde gegevens en ga je met de lokale coalitie in gesprek. Dit is een belangrijk moment om samen de gegevens en verhalen te duiden. ZIjn de gestelde ambities of doelen behaald? Wat is er nog (meer) nodig om met elkaar te blijven werken aan een kansrijke start voor ouders en jonge gezinnen? De monitoring dient als middel om de juiste dingen te doen en de samenwerking binnen de lokale coalitie te verstevigen en verder door te ontwikkelen.

 

Adviseurs van Raedelijn hebben de lokale coalitie in Zeist geholpen om de lokale monitoring vorm te geven. In dit artikel lees je hier meer over. 

 

Wil jij ook aan de slag met het monitoren van Kansrijke Start in jouw gemeente? 

 

Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee.