29-06-2023 | Nieuws

Eerste netwerkbijeenkomst van oncologiezorgnetwerk Het Gooi

Afgelopen maand vond de eerste netwerkbijeenkomst van oncologiezorgnetwerk Het Gooi en omstreken plaats bij Viore in Hilversum. Oncologiezorgnetwerk Het Gooi en omstreken is één van de oncologiezorgnetwerken die Raedelijn adviseert in de vormgeving en inrichting naar een duurzaam netwerk.

 

De eerste netwerkbijeenkomst

Op de goed bezochte bijeenkomst in het Gooi kwamen zorgverleners van de verschillende disciplines uit de nulde, eerste en tweede lijn bij elkaar. De initiatiefnemers van het netwerk presenteerden wat de Kerngroep afgelopen periode had gedaan: de missie, naam en logo en de doelstellingen waar het netwerk aan wil werken komende tijd.

logo oncologienetwerk het gooi

Babette Kuipers (fysiotherapeut Tergooi MC) vertelde over ontwikkelingen in Tergooi MC wat betreft oncologische nazorg en uitwisseling tussen de nulde, eerste, tweede lijn. Miranda van den Eijnden vertelde over de diverse activiteiten en programma’s van Viore op het gebied van steun en begeleiding van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. We haalden op bij de deelnemers wat zij belangrijk vinden en mee willen geven aan de initiatiefnemers van het netwerk. In een aantal speeddate rondes maakten de deelnemers kennis met elkaar, een belangrijke voorwaarde voor samenwerking in het netwerk. En die kennismaking zette zich voort tijdens een drankje na afloop in de huiskamer van Viore.

 

Sander van Dijk (fysiotherapeut en afdelingscoördinator bij Gezondheidscentra Huizen) is trekker van Oncologienetwerk het Gooi: “Onze fysiotherapeuten bij het FVGO voelden al langer de behoefte tot samenwerken en communicatie (afspraken) met andere zorgverleners rondom hun patiënten. Na het zien van deze eerste bijeenkomst zie en voel ik dat die behoefte er bij de andere zorgverleners ook is en we met zijn allen ons hard willen maken voor goede (na)zorg van mensen met kanker. Dan voelt het extra goed om te zien dat het opzetten van dit netwerk wordt omarmd en daarmee de inspanningen worden beloond. Met de ideeën van deze avond kunnen we als netwerk aan de slag om ook daadwerkelijk de (na) zorg voor mensen met kanker beter te gaan maken.” 

bijeenkomst oncologienetwerk het gooi mei3

Over oncologiezorgnetwerk Het Gooi en omstreken

Het oncologiezorgnetwerk Het Gooi en omstreken  werkt aan verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen die leven met en na kanker en hun naasten . Door passende zorg en ondersteuning te bieden. Niet alleen voor de lichamelijke, maar ook voor de psychische en sociale gevolgen  van kanker, zoals angst, relatieproblemen, zingeving en werk. Vanaf de diagnose, zolang het nodig is.

 

Het oncologiezorgnetwerk Het Gooi en omstreken is inmiddels erkend als netwerk volgens de landelijke kwaliteitscriteria van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ). Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de website op www.oncologiezorgnetwerken.nl. Hier presenteren de oncologiezorgnetwerken zich en kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht om een gespecialiseerde hulpverlener in de buurt te vinden, die deel uitmaakt van een netwerk.

 

Raedelijn en oncologienetwerken

De oncologiezorgnetwerken werken aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van mensen die leven met en na kanker. Ze werken aan een betere vindbaarheid en zichtbaarheid van zorg en ondersteuning voor mensen met en na kanker en verbetering van de samenwerking tussen zorgverleners. Raedelijn ondersteunt en adviseert de verschillende regionale netwerken in ons werkgebied.

 

Wij ondersteunen en adviseren bovendien het Netwerk Zorg voor Mensen met Kanker (NZMK). Het NZMK functioneert als koepel van de regionale netwerken in de regio Midden-Nederland en werkt aan het verder versterken van de regionale oncologienetwerken door met en van elkaar te leren en ze te verbinden met medisch specialistische oncologienetwerken.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs