29-06-2023 | Nieuws

De weg naar een gedeeld gedragen regiobeeld in de Noord-Veluwe

Donderdag 15 juni kwamen circa 150 professionals en inwoners in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde samen in Harderwijk voor de presentatie van het (concept) regiobeeld van de regio Noord-Veluwe en Zeewolde. Deze brede interactieve sessie ging zowel over de trends en ontwikkelingen in het regiobeeld als over lopende regionale initiatieven in lijn met de opgaves die er liggen vanuit de landelijke akkoorden. Maar hoe pak je nu zo’n proces aan om tot een gezamenlijk gedragen regiobeeld te komen?

 

Gezond Veluwe als vertrekpunt voor herijkt regiobeeld Noord-Veluwe

De partners binnen GezondVeluwe waren het er snel over eens dat de opgaven uit de landelijke akkoorden goed aansloten op de ingeslagen weg van GezondVeluwe. Want integrale samenwerking is al vanaf de start van dit netwerk in 2015 een speerpunt binnen de beweging. En Raedelijn is al vanaf de start als procesbegeleider, aanjager en medeorganisator bij de ontwikkeling van GezondVeluwe betrokken. Het was voor de trekkers van Gezond Veluwe, de gemeenten en Zilveren Kruis, daarom een logische keuze om Raedelijn te vragen om het proces te begeleiden om tot een herijkt regiobeeld te komen.

 

Een interactief proces om tot een gedragen regiobeeld te komen

Omdat al veel bekend was over de ontwikkelingen in de Noord-Veluwe is gekozen om het huidige regiobeeld binnen GezondVeluwe te herijken. Vanaf medio maart hebben we daarbij alle partners direct gevraagd om te participeren in dit proces. Ook de stem van de inwoner,  met inbreng van Zorgbelanginclusief en het burgerinitiatief de Gelderse Academie, is direct vanaf de start meegenomen in dit proces.

 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een afvaardiging van circa 30 direct betrokken van zorg en welzijn professionals, managers, bestuurders, inwoners vanuit de Noord-Veluwe die input hebben geleverd. In drie interactieve klankbordgroepsessies is in korte tijd het nu voorliggende regiobeeld gezamenlijk vormgegeven. Het waardevolle van dit regiobeeld is dat het zowel een gedragen beeld geeft over de cijfers als over de lopende inhoudelijke bewegingen en samenwerking in de Noord-Veluwe.

 

Wat laat het herijkte regiobeeld zien?

Veel wat al binnen GezondVeluwe aan thema’s loopt, zoals integrale ouderenzorg en mentale gezondheid, is gebaseerd op de juiste urgentie. Wel heeft het herijken van het regiobeeld door het gezamenlijk doorlopen proces een aantal verdiepende inzichten opgeleverd. Zo laat het bijvoorbeeld zien dat we meer moeten investeren in de integrale samenwerking rondom arbeidsmarktproblematiek. Ook zien we dat digitale samenwerking en technologie een belangrijke randvoorwaarde is, om passende zorg en ondersteuning in Noord-Veluwe Veluwe verder te bevorderen.

 

Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies uit het regiobeeld weergegeven, klik op de afbeelding voor een grotere versie:

Hoe nu verder?

De aanwezigen in de brede sessie van 15 juni hebben allemaal de gelegenheid gehad om te reflecteren op het regiobeeld en de conclusies en input te geven op wat in hun ogen nog mist. Hiermee maken we het regiobeeld, samen met de partners, voor 1 juli definitief.

 

Lees meer informatie over deze bijeenkomst en het regiobeeld Noord-Veluwe op de website van GezondVeluwe >>

 

De tweede helft van 2023 zal de regio aan de slag gaan met het opstellen van een regioplan. Ook hier geldt dat er op de Noord-Veluwe binnen de diverse samenwerkingen, waaronder GezondVeluwe, al veel gebeurt en ligt. Wij gaan niet opnieuw beginnen, maar huidige plannen worden als uitgangspunt voor de transformatie genomen. Het netwerkteam Gezond Veluwe van Raedelijn doet ook in dit proces actief mee.

 

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs